Příběh zemědělství – Praha

cyklus přednášek pro veřejnost – Zázraky šlechtění

Termín konání: 3. 11. 2022 – 1. 12. 2022

cyklus přednášek pro veřejnost – Zázraky šlechtění

U příležitosti 200. výročí narození G. J. Mendela jsme pro vás připravili 10 zajímavých přednášek na téma zemědělského šlechtění a nových poznatků z oblasti genetiky. O výsledky svých výzkumů a své znalosti se s vámi budou dělit šlechtitelé, plemenáři a vědci z výzkumných institucí i praxe. Tématy přednášek budou koně, réva vinná, chmel, ovocné stromy či oblíbené okrasné květiny, jako jsou pivoňky či denivky. Seznámit se můžete nejen s historickými okolnostmi vzniku našich nejznámějších plemen a odrůd, významem agrobiodiverzity pro zachování lidstva či novinkami v genetickém výzkumu, ale i s etickými dilematy, která s sebou moderní šlechtitelské techniky či módní trendy přináší.

Přednášky se konají každý čtvrtek (a jedno úterý) od 3. listopadu do 1. prosince 2022 vždy od 17 a 18 hodin v Národním zemědělském muzeu Praha.

 Vstup je zdarma.

 

3.11.  O kladrubských koních a koňských barvách

3. 11. 2022  O kladrubských koních a koňských barvách 

17:00 Historie a současnost šlechtění kladrubských koní. Přednášející Ing. Jiří Machek, Národní hřebčín Kladruby nad Labem

18:00 Zajímavě zbarvení sportovní koně. Přednášející Mgr. Anna Reinbergerová, Stáj Želkovice

 Více o přednáškách

 

Epigenetika – za co mohou geny a za co zkušenosti rodičů? Jak vysoká je daň za roztomilost domácích mazlíčků?10. 11. 2022  Epigenetika – za co mohou geny a za co zkušenosti rodičů? Jak vysoká je daň za roztomilost domácích mazlíčků?

17:00 Epigenetika – zmatení pojmů? Přednášející prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc., Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

18:00 Temné stránky roztomilosti. Přednášející doc. Ing. Helena Chaloupková, Česká zemědělská univerzita

 Více o přednáškách

 

Proč mají moderní šlechtitelé ovoce rádi staré odrůdy ovocných stromů a k čemu je dobré mít genofondový sad. Co jsou to genetické nůžky a proč s nimi v Evropě nestříháme. 24. 11. 2022  Proč mají moderní šlechtitelé ovoce rádi staré odrůdy ovocných stromů a k čemu je dobré mít genofondový sad. Co jsou to genetické nůžky a proč s nimi v Evropě nestříháme. 

17:00 Využití genových zdrojů ovocných dřevin ve šlechtění a praxi. Přednášející prof. Dr. Ing. Boris Krška, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský, Holovousy, s. r. o.

18:00 Nové techniky šlechtění rostlin - dostanou v Evropě šanci? Přednášející Mgr. Tomáš Moravec, PhD.,  Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

 Více o přednáškách

 

Jak bude rýnský ryzlink a plzeňské pivo chutnat za sto let? O úskalích, které šlechtitelům révy vinné a chmele přináší dnešní doba, a odrůdách, o kterých jste ještě neslyšeli.29. 11. 2022  Jak bude rýnský ryzlink a plzeňské pivo chutnat za sto let? O úskalích, které šlechtitelům révy vinné a chmele přináší dnešní doba, a odrůdách, o kterých jste ještě neslyšeli.

17:00 Šlechtění révy na odolnost nejen k houbovým chorobám – PIWI odrůdy. Přednášející Ing. Radek Sotolář, Ph.D.,  Mendelova univerzita v Brně

18:00 Šlechtění chmele: Klony útočí aneb jak svět k poloranému červeňáku přišel… Přednášející Ing. Josef Patzak, Ph.D., Chmelařský institut, s. r. o.

 Více o přednáškách

 

O kráse zářivých dam z Průhonického parku1. 12. 2022  O kráse zářivých dam z Průhonického parku

17:00  Historie pivoněk. Přednášející RNDr. Pavel Sekerka, Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Průhonice

18:00 Denivky, jak je neznáme – od botanických druhů k novinkám ve šlechtění. Přednášející Markéta Macháčková, Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice

 Více o přednáškách

 

Zvědaví

Bouráme mýty, prezentujeme fakta. 

Vzdělávací přednášky pro všechny, které zajímá vše kolem zemědělství, krajiny a venkova. Na obsahu přednášek se podílí výzkumníci z výzkumných institucí a univerzit i lidé z praxe.

Tento přednáškový cyklus vznikl ve spolupráci se zástupci Národního hřebčína Kladruby n. Labem, České zemědělské univerzity, Mendelovy univerzity v Brně, Výzkumného ústavu živočišné výroby,  Ústavu experimentální botaniky, Botanického ústavu AV ČR, Chmelařského institutu v Žatci, Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy, a Stáje Želkovice.

logo Ministerstva kultury

 

Projekt přednášek Zázraky šlechtění probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury. 

cyklus přednášek pro veřejnost – Zázraky šlechtění