Příběh zemědělství – Praha

přednáška Ochrana a zachování kulturně-historických hodnot Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní

Termín konání: 8.11.2022, 17:00

přednáška Ochrana a zachování kulturně-historických hodnot Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem

Zveme vás na přednášku Ing. Romana Zámečníka, Ph.D. o kulturně-historických hodnotách Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem.

Přednáška se uskuteční 8. listopadu 2022 od 17 hodin v Národním zemědělském muzeu Praha.

Vstup zdarma.

Cílem přednášky je přiblížit návštěvníkům kulturně-historické hodnoty krajiny, které obstály ve světovém srovnání a byly Výborem pro světové dědictví UNESCO uznány za hodnoty světově jedinečné. Přednáška poukáže na specifika jejich ochrany a uchování ve vazbě na národní právní předpisy a mezinárodní dokumenty.

Přednášející Roman Zámečník je památkář, vysokoškolský učitel, vědecko-výzkumný pracovník a krajinářský architekt.

Přednáška Ochrana a zachování kulturně-historických hodnot Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem je součástí cyklu doprovodných přednášek k výstavě Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem.