Příběh zemědělství – Praha

přednáška Pesticidy – dobrý sluha, ale zlý pán

Termín konání: 18. 11. 2021

Pesticidy – dobrý sluha, ale zlý pán

Jaký je význam pesticidů pro zajištění lidské výživy a jiných potřeb? Jak je to ve srovnání s rolí léčiv nebo prostředků v domácnostech? Nakolik a čím mohou být pesticidy nebezpečné pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí? Můžeme se bez pesticidů obejít?

Přednáška probíhá v rámci doprovodného programu k výstavě Lékaři rostlin.

 

Přednáší Ing. Pavel Minář, Ph.D., z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

 

Program je určen pro studenty středních škol.

Délka: 45 minut

Kapacita: 30 studentů

Cena: 40 Kč/ student

 

Cyklus přednášek byl připraven ve spolupráci s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským.