Příběh zemědělství – Praha

přednáška Ráj a zahrady související

Termín konání: 25.1.2022, 17:00

Ráj a zahrady související

Zveme vás na druhou přednášku z cyklu Nový pohled na dějiny zahradního umění, tentokrát na téma Ráj a zahrady související. 

Tématem této přednášky jsou filosofické základy moderních evropských zahrad, které na konci 15. století vytvořily prostředí pro vznik specifického výtvarného oboru. Představa Biblického ráje, představy o zahradách antických, informace o zahradách maurských a literatura inspirovaly na počátku novověku tvorbu zahrad jako obrazu světa a jako nezbytné součásti obydlí králů, knížat světských i církevních a bohatých měšťanů. Cestování a odborná literatura šířily novou módu po Evropě.

Přednáší Ing. Zdeněk Novák.

Vstup zdarma.

 Vstup na přednášku bude umožněn pouze po předložení certifikátu o očkování nebo prodělání onemocnění covid-19. Děkujeme za pochopení. 

cyklus přednášek