Příběh zemědělství – Praha

přednáška Vývoj půdy a obnova ekosystémů na výsypkách po těžbě uhlí

Termín konání: 3. 5. 2022

Vývoj půdy a obnova ekosystémů na výsypkách po těžbě uhlí

Zveme vás na další přednášku z cyklu přednášek O půdě, kterou jsme pro studenty středních škol připravili spolu s odborníky z Ústavu životního prostředí PřF UK.

Přednáška ukáže, jaké překážky a příležitosti přináší výsypky pro rozvoj ekosystémů. Zvláštní pozornost bude věnována interakcím vegetace, půd a půdní bioty a procesu vývoje půd, který z těchto interakcí vyplývá. Ukážeme si, jak dochází k obnově ekosystémů na výsypkách pomocí spontánních přírodních procesů a jak si tyto přírodní procesy stojí v porovnání technickou rekultivací.

 

Program je určen pro studenty středních škol.

  • Délka: 60 minut
  • Kapacita: 30 studentů
  • Cena: 60 kč/ student

Přednáší Mgr. Marie Hovorková a Mgr. Erika Reitschmiedová

 

půda


On-line rezervace


Fotoalbum