Příběh zemědělství – Praha

přednáška Zahrady 20. století

Termín konání: 14. 3. 2023, 17:00–19:00

přednáška Zahrady 20. století

Zahradní tvorba 1. republiky, totalitních režimů i tvorba moderních zahrad po roce 1989 budou tématy poslední přednášky Ing. Zdeňka Nováka o zahradní architektuře z cyklu Nový pohled na dějiny zahradního umění.

V závěru národního obrození se zahradníci pokoušeli vytvořit národní českou zahradu stejně jako architekti národní architektonický sloh, avšak neúspěšně. Kolem funkcionalistických vil rostly repliky italských parterů a krajinářských parčíků. Funkcionalismus se v zahradní tvorbě objevil mnohem později, až v souvislosti s možnostmi údržby. Ve druhé polovině 20. století se významná část zahradní tvorby realizovala v památkové péči o historické zahrady.

Vstup zdarma.

Nový pohled na dějiny zahradního umění