Příběh zemědělství – Praha

Víkendová dílna A ta kráva mléko dává

Termín konání: 2. 4. 2023

Víkendová dílna A ta kráva mléko dává

Zveme vás na výukový workshop spojený s dětským divadlem tentokrát o tom, odkud se to mléko vlastně bere. Užijte si neděli v Národním zemědělském muzeu Praha.

Divadelní představení „A ta kráva mlého dává“ vzniklo na základě objevené hry spisovatele Josefa Čapka. Přijďte s dětmi zjistit, co se stane, když kočička nenajde v lednici máslo a pejsek nechce snídat suchý rohlík. Situaci totiž zachrání tajemný recept na výrobu másla a chut se něčemu novému naučit.

Následné zážitkové aktivity:

  • zábavná aktivita krmení
  • simulace ručního dojení a  tradiční stloukání másla
  • zápasy s býkem
  • příprava a ochutnávka rostlinných alternativ k mléku
  • fotogalerie plemen

Víkendová dílna A ta kráva mléko dává