Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Národní hosté na Kačině

Již od března 1945 se na Novodvorsku začaly objevovat skupinky tzv. „národních hostů“. Jednalo se o etnické Němce z východní, jihovýchodní a střední Evropy prchající před postupem Rudé armády, z níž měli němečtí civilisté panický strach. Velmi často byli k vidění plně naložené vozíky tlačené členy vysídlených rodin.

Nejchudší uprchlíci si nesli své skrovné jmění v batozích a taškách. Z nařízení okupačních orgánů museli starostové českých a moravských obcí zajistit pro „národní hosty“ ubytování. Němečtí uprchlíci byli nejčastěji umisťováni do sokoloven, školních tříd a hostinských sálů. Několik jich nalezlo dočasné útočiště i na zámku Kačina, kde obývali sklepní místnosti. Když se 7. května 1945 začala ke Kutné Hoře blížit Rudá armáda, všechny rodiny „národních hostů“ ubytované na Kačině náhle zmizely neznámo kam.