Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

O německých skladištích benzínu na Kačině více

Prakticky po celou dobu trvání druhé světové války se nacistické Německo potýkalo s nedostatkem pohonných hmot. Stejně jako potraviny, oděvy nebo hygienické potřeby byly i benzín a nafta rozdělovány mezi civilní obyvatelstvo prostřednictvím přídělového systému. Palivová krize dosáhla svého vrcholu v letech 1944 a 1945, kdy angloamerické bombardovací svazy začaly systematicky útočit na německé rafinerie. Distribuci pohonných hmot na územích obsazených Němci navíc ztěžovaly útoky spojeneckých stíhačů (tzv. „hloubkařů“ nebo „kotlářů“) na cisternové vlaky, nákladní automobily a říční plavidla přepravující cenné palivo. Zoufalé nacistické vedení se pokusilo zabránit zničení velkých zásob benzínu a nafty jejich rozptýlením do malých maskovaných úkrytů rozesetých po krajině. Jedno takové nouzové skladiště bylo na konci války zřízeno poblíž Kačiny. Tato lokalita skýtala z pohledu okupačních orgánů dvě velké výhody: jednak zámek a okolní park vlastnil protektorátní velitel Hitlerjugend, jednak významné historické památky spojenečtí letci obvykle nebombardovali. V lesíku Libuše, který se rozkládá mezi Kačinou a vesnicí Rohozec, proto vybudovali nuceně nasazení dělníci několik mělkých čtvercových okopů o rozměrech cca 10 x 10 metrů. Do nich byly narovnány sudy s benzínem a naftou, které chránily nízké valy z vykopané zeminy a zakrývaly maskovací sítě a koruny stromů. Maskovací opatření byla natolik účinná, že spojenecká letadla tuto skrýš pohonných hmot nikdy neobjevila. Tolik štěstí neměly nedaleké kolínské chemičky a vlakové nádraží, které se na konci války staly cílem tří velkých náletů podniknutých americkými bombardéry. Kačinské skladiště jezdili hlídat příslušníci německé ochranné policie (Schutzpolizei) z Kolína a místní lidé do lesa Libuše nesměli chodit. Jak pamětníci postupně umírali, zapomnělo se na původní účel jam a valů, jež pomalu splynuly s lesním prostředím. A tak se kolem roku 2000 začaly vynořovat mylné spekulace, že se jedná o zbytky pravěkých či středověkých objektů.