Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

O vlasovcích na Kačině více

V samém závěru války se na zámku Kačina usídlila část štábu skupiny armád Střed. Německé štábní důstojníky chránila malá jednotka Waffen-SS a oddíl vlasovců; členů Ruské osvobozenecké armády bojující na straně Němců proti Sovětskému svazu. Vlasovci, označovaní podle jména jejich velitele generála Andreje Vlasova (1901–1946), velmi dobře věděli, že pokud padnou do rukou sovětských vojáků, čeká je poprava nebo v „lepším“ případě deportace do pracovních táborů. Z tohoto důvodu se za každou cenu snažili probojovat na západ, aby se mohli vzdát západním Spojencům. Většině z nich se sice podařilo dostat do amerického zajetí, obratem ale byli vydání Sovětům a svému krutému osudu stejně neunikli. Také vlasovci strážící Kačinu včas utekli před sovětskými jednotkami, které rychle postupovaly od Havlíčkova Brodu. Jen tři příslušníci Vlasovovy armády (dva muži a jedna žena) se z neznámých důvodů na Kačině zdrželi. Když 8. května 1945 osvobodili Nové Dvory vojáci Rudé armády a v sousedství obce začali budovat polní tábor, ocitla se trojice vlasovců v bezvýchodné situaci. Před jistým zajetím dali obklíčení odpůrci Stalinova režimu přednost smrti z vlastních rukou. Mrtvé vlasovce objevili místní lidé v zámeckém parku 9. května 1945 a jejich těla zakopali u kapličky na tzv. Vojanském vršku. V roce 1946 byly ostatky vlasovců exhumovány a z Kačiny převezeny pravděpodobně do Nových Dvorů, kde byly na obecním hřbitově uloženy do neoznačených hrobů.