Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

1. ZASTAVENÍ

POMNÍK OBĚTEM KOLEKTIVIZACE 

Pomník, jehož autory jsou akademický sochař Jiří Plieštik a architekti Tomáš Novotný a Zuzana Mezerová, byl odhalen nedaleko budovy Ministerstva zemědělství v roce 2004. Znázorňuje trs rašícího osení spoutaného ostnatým drátem a připomíná jednu z tragických kapitol poválečných dějin Československa - kolektivizaci zemědělství, která začala v roce 1949 vydáním zákona o jednotných zemědělských družstvech a drastickým způsobem proměnila českou krajinu i venkov. Tisíce sedláků se svými rodinami přišly o svoje hospodářství a byly perzekvováni komunistickým režimem, mnozí strávili roky ve vězení.  K pomníku patří také pamětní deska s úryvkem ze Selských písní Josefa Václava Sládka.


MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ 

Novoklasicistní budova ministerstva zemědělství pochází z let 1929 - 1932 a navrhl jí architekt František Roith. Stavba byla součástí monumentální zástavby vládních budov (dále dnešní ministerstvo dopravy a nerealizované ministerstvo veřejných prací) na břehu Vltavy v místech bývalého Primátorského ostrova a tzv. Helmovských mlýnů, které musely široce pojaté stavbě ustoupit a i přes vleklé spory o zachování této barokní památky byly v roce 1929 zbourány. Z vnější výzdoby odkazují na zaměření budovy čtyři sedící ženské postavy nad vstupním portálem, které představují různé zemědělské obory. Jelikož budova stojí v místech, kudy dříve protékala řeka a tudíž na nestabilním podloží, je vystavěna na 1740 pilotech.  Poprve v Praze zde bylo použito techniky litého betonu, což umožnilo dokončit hrubou stavbu již za rok. Budova slouží rezortu zemědělství nepřetržitě.


KAM DÁL


Fotoalbum