Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

3. ÚKOL

Původním porostem na svazích pod vašima nohama byly především dubohabrové háje. Později byly na území Letenských sadů vysázeny geograficky nepůvodní dřeviny, hlavně trnovník akát, kustovnice cizí, černá borovice, škumpa a pajasan. Přistupte k ceduli "Revitalizace biokoridoru na Letné" a rozhlédněte se. Která z jmenovaných nepůvodních dřevin roste k této ceduli nejblíže? Abyste zjistili kam dál, napište do okénka první a poslední písmeno názvu.