Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Věda pro zemi 2021

Věda pro zemi je soutěž pořádaná Národním zemědělským muzeem o nejlepší bakalářskou, diplomovou nebo doktorskou práci na téma související se zemědělstvím. Autoři vítězných prací pak mohou své výsledky publikovat pod hlavičkou muzea a získat tak finanční odměnu.

Věda pro zemi 2021

V roce 2021 vyhlásilo Národní zemědělské muzeum soutěž Věda pro zemi ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd. Soutěž byla v tomto roce rozšířena o dvě aktuální témata: ovoce a zelenina, genetik G. J. Mendel. První téma koresponduje s Mezinárodním rokem ovoce a zeleniny, který byl pro rok 2021 vyhlášen Organizací spojených národů (OSN). Druhé téma je zaměřeno na osobnost Gregora Johanna Mendela, jehož dvousté výročí narození si bude svět připomínat v roce 2022.

Vítězné práce

kategorie Bakalářská práce

1. místo:

Bc. Ondřej Nikl – Využití biostimulantů při pěstování rostlin rostoucích v podmínkách abiotických stresorů, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra botaniky a fyziologie rostlin

2. místo:

Bc. Anna Špůrová – Vztah senzorických vlastností vína a 1H NMR spektra, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra kvality a bezpečnosti potravin

3. místo:

Bc. Karolína Klanicová – Ekonomické srovnání produkce travních osiv a obilovin v konvenčním systému hospodaření, Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav výživy zvířat a pícninářství

 

kategorie Magisterská práce

1. místo:

Mgr. Eva Jurečková – Výzkumná stanice pro chov koní ve Slatiňanech 1945–1992Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Katedra historie

2. místo:

Ing. Petra KunovskáOptimalizace uspořádání a využívání krajiny z pohledu ochrany a podpory biodiverzityMendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Studijní program: Zahradní a krajinářská architektura

Ing. Klára BartošováZhodnocení možností rekreačního využívání arboreta ve Křtinách různými cílovými skupinami a návrhy opatřeníMendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny

3. místo:

Ing. Alice FrydrychováKrajina vilových čtvrtí a její proměny. Studie území Baba v Praze, Mendelova univerzita v Brně, Fakulta zahradnická, Studijní program: Zahradní a krajinářská architektura

 

kategorie Disertační práce

1. místo:

Ing. Tereza Hřebečková, Ph.D. – Vliv různých druhů bioodpadů na parametry vermikompostováníČeská zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

 

Soutěž Věda pro zemi se koná pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana.

 

tisková zpráva Věda pro zemi 2021

> fotografie z předávání ocenění Věda pro zemi 2021