Vědecké projekty a výzkumné záměry

Historie užívání a pěstování léčivých rostlin jako součást národní a kulturní identity

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti národní a kulturní identity (NAKI III)

Identifikační kód projektu: DH23P03OVV044

Partneři:

 • Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. (hlavní příjemce)
 • Mendelova univerzita v Brně

Hlavní řešitel za NZM: Ing. Zdeněk Novák

Zahájení: 2023

Dokončení: 2027

Klíčová slova: Medicinal plants; Aromatic plants; Spice; Cultural heritage; Herbarium; Traditional use; Exposition; Plant preparation; Plant conservation

Specifický cíl: Národní a kulturní identita v paměťové kultuře národa

Cíl: Zhodnotit úlohu léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (LAKR) v historickém kontextu a zvýšit povědomí odborné i laické veřejnosti o vlastnostech a významu této specifické skupiny rostlin jako součásti národní a kulturní identity. Nabídnout inovativní nástroje přibližující téma LAKR v širších souvislostech prezentace paměťovým a ostatním vzdělávacím institucím

Předpokládané výsledky projektu

Aplikační výsledky A)

 • Kolekce rostlinných preparátů konzervovaných moderními metodami preparace a konzervace rostlin (Gfunk)

Aplikační výsledky B)           

 • Metodika péče o historické herbáře typu hortus siccus (NmetS)
 • Metodika zakládání a údržby expozičních výsadeb užitkových rostlin s důrazem na rostliny léčivé, aromatické a kořenové (NmetC)
 • Výstava historických herbářů "Zahrady v knihách svázané" + kritický katalog NZM Kačina (Ekrit)
 • Příprava trojrozměrných rostlinných exponátů s využitím různých metod preparace a konzervace rostlin (NmetS)
 • Výstava "Před heřmánkem smekni, před bezinkou klekni" + kritický katalog NZM Praha (Ekrit)

Publikační výsledky

 • Konference LAKR historie (M)
 • Seminář na trojrozměrné exponáty výsledek (M)
 • Kritický katalog "Zahrady v knihách svázané" – kritický katalog k výstavě, NZM Kačina (B)
 • Příprava trojrozměrných rostlinných exponátů s využitím různých metod preparace a konzervace rostlin (pracovní název) (D)
 • Kritický katalog "Před heřmánkem smekni, před bezinkou klekni" k výstavě NZM Praha (B)
 • 3x Jimp – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science s příznakem "Article", "Review", nebo "Letter"
 • 1x JSC – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS s příznakem "Article", "Review", nebo "Letter"
 • 11x Jost – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, které nespadá do žádné z výše uvedených skupin       

 

Předpokládané výsledky projektu dle let

 • rok 2023:

3x Jost – recenzovaný odborný článek

 • rok 2024:

3x Jost – recenzovaný odborný článek

1x Jimp – vědecký článek s IF

1x M – uspořádání konference

1x JSC – odborný článek v databázi Scopus

 • rok 2025:

1x Jimp – vědecký článek s IF

1x NmetC – certifikovaná metodika

1x NmetS – certifikovaná metodika

1x M – uspořádání konference

1x Jost – recenzovaný odborný článek

 • rok 2026:

1x NmetS – certifikovaná metodika

1x Ekrit – výstava

1x B – kritický katalog k výstavě

1x Gfunk – funkční vzorek

1x Jimp – vědecký článek s IF

1x D – příspěvek ve sborníku

2x Jost – recenzovaný odborný článek

rok 2027:

1x Ekrit – výstava

1x B – kritický katalog k výstavě

2x Jost – recenzovaný odborný článek

 

Výstupy projektu: Veškeré uplatněné výstupy projektu jsou k dispozici v elektronické podobě zde.