Příběh zemědělství – Praha

Noc vědců

Termín konání: 5. 10. 2018, 17:00–22:00

Noc vědců v Národním zemědělském muzeu

Přijďte s námi do stoletého Národního zemědělského muzea oslavit 100 let české vědy.

I letos vás čekají experimenty, workshopy, přednášky, komentované prohlídky, soutěže, ochutnávky a mnoho dalšího. Přijďte blíže poznat vědce, jejich práci a přínos pro naši společnost.

Noc vědců je veřejně přístupná akce, jejímž posláním je popularizace vědy a techniky. V České republice je pořádaná každoročně od roku 2005 z podnětu Evropské komise. Na stovkách míst v Evropě se na jeden den na přelomu září a října ve večerních hodinách zpřístupní vědecká a výzkumná pracoviště včetně univerzit a zábavnou formou je dána široké veřejnosti možnost poznávat vědu, a to doslova všemi smysly. 

 

tisková zpráva organizátorů Noci vědců z 13. 8. 2018

> tisková zpráva Pražská Noc vědců 2018 z 19. 9. 2018

Program

100 let české vědy v Národním zemědělském muzeu

Zemědělské vědy znamenají život! Prožijte s námi příběh zemědělství z pohledu vědce!

 

1. Zahájení a vyhlášení vítězů 3. ročníku soutěže Věda pro zemi

Vyhlášení vítězů každoročně pořádané soutěže pod záštitou ministra zemědělství Věda pro zemi na podporu mladých vědců.

2. patro, 17:00–17:30

 

2. Zpřístupnění nových muzejních expozic

Co znamená zemědělství a zemědělské vědy pro naší každodennost můžete zhlédnout, osahat i ochutnat v muzejních expozicích znázorňujících pomyslnou pyramidu našeho života. Expozice tematicky zaměřené na přírodu gradují v expozicích věnujícím se výrobě potravin, jídlu a životu: Voda a půda, Laboratoř ticha, Rybářství, Zemědělství, Lesnictví, Myslivost, Gastronomie, Objevovna a Život – střešní zahrada.

Příslušné prostory budovy NZM, 17:30–22:00

 

3. Jubilejní výstava Největší objev

Navštivte unikátní výstavu k 100 letům existence muzea založeného v roce vzniku samostatného Československa. Prostřednictvím jednoho sta unikátních sbírkových předmětů se vypráví příběh zemědělství od hliněných nádob na obilí, chomoutu, brambor a paprik ze zámoří přes zrušení roboty a první traktor až po genovou modifikaci současnosti. 

> více o výstavě Největší objev. Fenomén zemědělství ve 100 předmětech

Výstavní sál, 2. patro, 17:30–22:00

 

4. Interaktivní prezentace výzkumných ústavů

Výzkumné ústavy, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství, vám poutavým způsobem přiblíží zemědělské vědy a výzkum včetně jejich aktérů za posledních 100 let.

Expozice, foyer jednotlivých pater, 17:30–22:00

 • Agritec Plant Research s.r.o.„Ochutnej laboratoř!“ Laboratorní pokusy a jejich ochutnávka (detekce bílkovin a cukrů, ukázka in vitro kultur lnu, konopí, luskovin, poznávání semen a lisování oleje ze lnu spojené s jeho ochutnávkou).
 • Česká akademie zemědělských věd „Píšeš? Publikuj!“ Akademie je vydavatelem 11 vědeckých časopisů, z nichž 9 má přidělený impakt faktor. Podílej se i Ty na sdílení kvalitních, mezinárodně uznávaných výsledků vědy a výzkumu a na správném transferu inovací v zemědělství (prezentace vědeckých časopisů a unikátní knihy Osobnosti zemědělského výzkumu 20. století).   
 • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.„Hlína není špína!“ Půda a její vlastnosti v proměnách posledních 100 let na území současné České republiky.
 • Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.„Zemědělská věda – zachránce rostlinného bohatství.“ Metody výzkumu uchování rostlin jako zdroje potravin pro příští generace. „Jak se hledá gen.“ „Genová banka – pokladnice semen.“ „Proč a jak uchovat mikroorganismy pro další generace.“ „Ze vzduchu na a za hranice viditelného.“ Ukázka dronů. „Réva vinná – královna rostlin.“ Její pěstování ve skle („in vitro“).„Kryobanka-uchování rostlin v ultra nízkých teplotách.“
 • Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.„Potraviny včera, dnes a zítra.“ Trendy zlepšování kvality stravování naší populace v posledních 100 letech (prezentace, poznávání, ochutnávky).
 • Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.„České odrůdy dobývají svět.“ Prezentace cesty našich odrůd do sadů všech kontinentů. „Poznáš, co jíš se zavřenýma očima?“ Ukázka, typy a ochutnávky tradičních i netradičních odrůd ovoce. „Pozor!“ Choroby a škůdci ovoce pod lupou.
 • Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.„Fenomén: české pivo.“ Přijďte se podívat, kde všude se pije české pivo, jaké jsou základní suroviny pro jeho výrobu, jak se vyrábí, jaké bylo pivo před 100 lety a na další zajímavosti sladařské a pivovarské technologie (výstavka surovin pro výrobu piva, školní mikroskop v praxi, prezentace vydavatelství).  
 • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti „100 let migrace organismů.“ Přijďte si s námi zažít proměny světa v posledních 100 letech, světa v pohybu, světa, v němž jedním z důsledků změn klimatu, ale i světového obchodu a cestování, je migrace organismů.
 • Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.„Brambory již déle než 100 let!“ Brambory jsou zdravá zelenina, přijďte se o nich dozvědět co nejvíce, seznamte se s odrůdami, s pěstováním a užitím brambor.
 • Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i."Chování pod lupou." Aneb buď chvíli zvířetem.
 • Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.„100 let zemědělské techniky.“ Poznejte a vyzkoušejte si přístroje pro detekci na bázi termovizních senzorů a bezdotykové prvkové analýzy látek.
 • Ústav zemědělské ekonomiky a informací – Knihovna Antonína Švehly„Opravdu jen čísla a data?“ Jak se posunulo zemědělství za posledních 100 let? Jak funguje moderní zemědělská knihovna? Soutěže, kvízy, představení odborných elektronických informačních zdrojů a digitalizace zemědělské literatury.
 • Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko„Rosteme i bez hnojiv!“„Hmyz v zemědělské krajině. Škodí nám nebo pomáhá?“„Není houba jako houba.“„Pohyby rostlin, aneb jak se plevele dostanou k vám na zahrádku.“„Čmelda s Brundou a jejich domeček.“

5. Blok přednášek v Objevovně

Zaměření na nové objevy, výzkumy, posuny v zemědělských vědách vč. potravinářství pod vedením vědeckých pracovníků výzkumných ústavů:

Objevovna, 2. patro, 17:30–21:30

 • 17:30–18:00 Ze vzduchu na a za hranice viditelného – využití dronů, hyperspektrálních senzorů a termokamer v zemědělství (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.)
 • 18:00–18:30  Cukry v potravinách: máme se jich bát? (Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.)
 • 18:30–19:00  Byliny v naší stravě (Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i)
 • 19:00–19:30  Posledních 100 let ve vztahu stromů (lesa) a hmyzu: nejen škodlivost, ale i symbióza (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.)
 • 19:30–20:00  Posledních 100 let v životě kůrovců (lýkožroutů) a v kůrovcových kalamitách v českých lesích (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.)
 • 20:00–20:30  Budou naši potomci jíst brambory, jablka a česnek ještě za sto let? (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.)
 • 20:30–21:00  Šlechtění excelentních třešní (Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.)
 • 21:00–21:30  „Hlína není špína“ (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.)

 

6. Věda v kuchyni

Zdravé vaření a výživový poradce! Formou dialogů s návštěvníky a praktických ukázek se vám představí zdravá výživa a vaření z původních plodin.

Workshop Objevujeme méně tradiční plodiny a bioprodukty s Davidem Wisniowskim, členem a gastronomickým poradcem gastro týmu Bidfood ČR a členem Asociace kuchařů a cukrářů České republiky (> více informací a registrační formulář)

Gastrostudio, 3. patro, 17:00–20:00

 
7. Film v roli dokumentátora

Promítání unikátních dokumentárních filmů z fotoarchivu NZM: Poslední vor – film o rekonstrukci tradiční voroplavby v Čechách, a Český kombajn – film o cestě českých konstruktérů k sestrojení prototypu kombajnu.

Objevovna, 2. patro, 17:30–22:00

 

8. Cesta sbírkového předmětu

Prezentace archivu a fotoarchivu NZM spojené s praktickým zapojením návštěvníků do manipulace se sbírkovými předměty.

Objevovna, 2. patro, 17:30–22:00

 

9. Dětská dílna – Hlína není líná!

Doprovodný program pro děti se zaměřením na praktické poznatky o půdě a vodě a jejím významu pro život ve vztahu k zemědělství.

Gastroherna, 3. patro, 17:30–22:00

 

Změna programu vyhrazena.