Příběh zemědělství – Praha

Přednáška Co se vejde do polévkové lžíce aneb otrávený edafon

Termín konání: 17. 5. 2018, 17:00–19:00

Voda a půda jako společenské dilema, cyklus přednášek Zvědaví

Čtvrtá část cyklu přednášek Voda a půda jako společenské dilema. Cyklus přednášek o významu půdy a vody v krajině je určen pro každého, kdo se zajímá o zemědělství, venkov a krajinu. Společně se zemědělskými odborníky a zemědělci nahlédneme do problematiky zachování křehké rovnováhy mezi zemědělskou produkcí a zdravou krajinou. Program připravilo Národní zemědělské muzeum ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem

17:00 – 18:00                    
Půda jako živý ekosystém. Dialog mezi půdou a kořenem.
Ing. Jaroslav Záhora, CSc., Mendelova univerzita, Brno

Intenzivní aplikace minerálních hnojiv a pesticidů vedou ke zhutnění půdy. Klesá množství vsáknutých srážek. Méně vody v půdě omezuje ochlazování, krajina vysychá. Povzbuzení půdního života, který tisícerými chodbičkami otevře cesty srážkovým vodám hluboko do půdy, je nadějí pro zpomalení procesu vysušování krajiny.

Jaroslav Záhora se dlouhodobě věnuje výzkumu mikrobiální aktivity půd a vzájemnými interakcemi mezi půdními organismy. V současné době přednáší na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

18:00 – 19:00                    
Půda jedová
Dr. Ing. Milan Sáňka, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita

Půda jako úložiště pro nežádoucí látky. Co se do půdy dostává a jaká jsou z toho rizika. Kontaminace a degradace půdy: příčiny, důsledky, aktuální data. Jaké jsou nejrizikovější kontaminanty pro člověka a přírodu. Stav kontaminace půdy v ČR (zemědělská, lesní, průmyslové a městské oblasti). Příklady závažných kontaminací a jejich řešení. Legislativa evropská a česká.

Milan Sáňka se zabývá metodami hodnocení kontaminace půdy. V současnosti působí v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity. Je tajemníkem České pedologické společnosti a soudním znalcem v oboru půdoznalství.

> informace o dalších přednáškách z cyklu Voda a půda jako společenské dilema

 

Přednáška Co se vejde do polévkové lžíce aneb otrávený edafon, NZM Praha 17. 5. 2018