Příběh zemědělství – Praha

Přednáška Klimatické změny: malé i velké bitvy

Termín konání: 31. 5. 2018, 17:00–19:00

Voda a půda jako společenské dilema, cyklus přednášek

Závěrečná část cyklu přednášek Voda a půda jako společenské dilema. Cyklus přednášek o významu půdy a vody v krajině je určen pro každého, kdo se zajímá o zemědělství, venkov a krajinu. Společně se zemědělskými odborníky a zemědělci nahlédneme do problematiky zachování křehké rovnováhy mezi zemědělskou produkcí a zdravou krajinou. Program připravilo Národní zemědělské muzeum ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem

17:00 – 18:00                    
Klima a krajina: Z partnerů soupeři
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., Mendelova univerzita Brno, CzechGlobe

Proč se mění klima? Jaké jsou dopady na naši krajinu? Proč v ní ubývá vody a přibývají epizody sucha? A jaký bude vývoj klimatu do konce století?  Můžeme se na měnící se podmínky adaptovat? Zemědělec jako klíčový hráč v naší krajině. 

Zdeněk Žalud se zabývá zemědělskou a lesnickou meteorologií a specializuje se na dopady změny klimatu se zaměřením na problematiku sucha a klimatické předpoklady udržitelného zemědělství. Působí jako pedagog na Mendelově univerzitě v Brně a vědecký pracovník Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe).

18:00 – 19:00
Příběh vody z Milešovky. Diverzita jako životní styl.
Daniel Pitek, soukromý zemědělec

Obnova vysídlené zemědělské krajiny očima a rukama soukromého zemědělce. Od řepky zpátky k ovoci. Co udělají stovky vysázených stromů a desítky nových vodních nádrží s vysychající zemí.

Daniel Pitek hospodaří v Českém Středohoří v okolí Milešova a na svých pozemcích buduje množství tůní, mokřadů a rybníků. Je držitelem Ceny Josefa Vavrouška za rok 2015 v kategorii výjimečný počin ve prospěch udržitelného způsobu života a životního prostředí.

> informace o dalších přednáškách z cyklu Voda a půda jako společenské dilema

Přednášky Klimatické změny: malé i velké bitvy, 31. 5. 2018, Národní zemědělské muzeum Praha