Příběh zemědělství – Praha

Přednáška Prostupnost krajiny: šance nejen pro vodu a půdu

Termín konání: 10. 5. 2018, 17:00–19:00

Voda a půda jako společenské dilema, cyklus přednášek Zvědaví

Třetí část cyklu přednášek Voda a půda jako společenské dilema. Cyklus přednášek o významu půdy a vody v krajině je určen pro každého, kdo se zajímá o zemědělství, venkov a krajinu. Společně se zemědělskými odborníky a zemědělci nahlédneme do problematiky zachování křehké rovnováhy mezi zemědělskou produkcí a zdravou krajinou. Program připravilo Národní zemědělské muzeum ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem

17:00 – 18:00                    
Co chybí české krajině. Léčba a prevence
Ing. Zdeněk Jahn, CSc., Státní pozemkový úřad, Pobočka Nymburk

Jak se mění česká krajina? Co má splňovat a proč by měla být prostupná? Co jsou to pozemkové úpravy a co z nich máme? Pozemkové úpravy jako šance pro zemědělce a venkovskou krajinu. 

Zdeněk Jahn je neúnavný propagátor zdravé zemědělské krajiny. Působí 27 let jako vedoucí pozemkového úřadu, dnes pobočky Státního pozemkového úřadu v Nymburce. Je autorem odborných článků v časopisech Pozemkové úpravy a iniciátorem řady úspěšných pozemkových úprav i občansky prospěšných aktivit.

18:00 – 19:00                    
Cesta do krajiny vede kolem nás všech
Ing. Kateřina Zímová, nezávislá krajinná ekoložka, CooLAND z.s.

Dá se zemědělská krajina chránit, aniž byste se zvedli z gauče? Chcete kolem sebe vidět políčka s remízky, ale místo traktoru máte v garáži zaparkované jen kolo? Nevadí! Cesta do krajiny vede kolem nás všech.

Vizí Kateřiny Zímové je propojovat příběhy lidí a přírody, jakožto dvě hlavní složky životního prostředí. V této oblasti zpracovává odborné posudky, projekty a věnuje se vzdělávání. Současně působí jako předsedkyně neziskové organizace CooLAND, zabývající se ochranou zemědělské krajiny.

 

> informace o dalších přednáškách z cyklu Voda a půda jako společenské dilema

Přednáška Prostupnost krajiny: šance nejen pro vodu a půdu, 10. 5. 2018, NZM Praha