Příběh zemědělství – Praha

Přednáška Úroda vs. úrodnost

Termín konání: 3. 5. 2018, 17:00–19:00

Voda a půda jako společenské dilema. Přednášky z cyklu Zvědaví

Druhá část cyklu přednášek Voda a půda jako společenské dilema. Cyklus přednášek o významu půdy a vody v krajině je určen pro každého, kdo se zajímá o zemědělství, venkov a krajinu. Společně se zemědělskými odborníky a zemědělci nahlédneme do problematiky zachování křehké rovnováhy mezi zemědělskou produkcí a zdravou krajinou. Program připravilo Národní zemědělské muzeum ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem

17:00 – 18:00                    
Jak systém hospodaření ovlivňuje půdní úrodnost
Ing. Miroslav Florián, Ph.D., Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Aktuální data a srovnání. Půda – kolik jí máme a kolik a v jakém stavu jí potřebujeme. Aspekty současného zemědělství a jejich vliv na půdu. Péče o půdu versus produkce, musí se vždy jednat o konflikt? Co děláme a co bychom dělat měli.

Miroslav Florián se zabývá monitoringem kvality zemědělské půdy a vlivem zemědělských technik na půdní úrodnost. Od roku 2002 pracuje v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, kde je nyní ředitelem Sekce zemědělských vstupů.

18:00 – 19:00                    
Klikatá cesta za rovnováhou
Ing. Martin Hutař, ekologický producent

Jak se hospodaří bez průmyslových hnojiv a syntetických pesticidů. V čem jsou výhody i nevýhody environmentálně šetrného zemědělství. Zapomenuté plodiny jako šance a ekologické zemědělství jako moderní systém hospodaření. Praktické zkušenosti zemědělce a výrobce.

Martin Hutař  u nás obnovil pěstování špaldy a na pole vrátil i další zapomenuté plodiny – pohanku či dvouzrnku. Je spolumajitelem obchodní společnosti PROBIO s.r.o. a jedním ze zakladatelů ekologického zemědělství u nás.

 

> informace o dalších přednáškách z cyklu Voda a půda jako společenské dilema

 

Přednášky Úroda vs. úrodnost, 3. 5. 2018, NZM Praha