Příběh zemědělství – Praha

Přednáška Voda a půda jako společenské dilema

Termín konání: 26. 4. 2018, 17:00–19:00

Voda a půda jako společenské dilema (přednáška cyklu Zvědaví)

Srdečně zveme na první část šestidílného cyklu Voda a půda jako společenské dilema. Cyklus přednášek o významu půdy a vody v krajině je určen pro každého, kdo se zajímá o zemědělství, venkov a krajinu. Společně se zemědělskými odborníky a zemědělci nahlédneme do problematiky zachování křehké rovnováhy mezi zemědělskou produkcí a zdravou krajinou. Program připravilo Národní zemědělské muzeum ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem

17:00 – 18:00                   
Od meliorační trubky k ptačímu parku
Ing. Václav Zámečník a Mgr. Břeněk Michálek, Česká společnost ornitologická

Jak půda a voda ovlivňují (nejen) lidské životy. K čemu je nám chřástal a čejka. Jak zemědělství změnilo krajinu a jak ji mění Ptačí park Josefovské louky. Co v krajině dokáže řízená povodeň a co přirozená pastva velkých kopytníků.

Václav Zámečník od roku 2003 působí v České společnosti ornitologické, kde se věnuje problematice ochrany ptáků v zemědělské krajině.
Břeněk Michálek se věnuje praktické ochraně přírody. Od roku 2012 je správcem Ptačího parku Josefovské louky, kde v praxi uplatňuje šetrné způsoby managementu krajiny.

18:00 – 19:00                   
Cena za zdravou krajinu: Kde se střetává realita se sny
Ing. Jaroslav Pražan, Ph.D., Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Voda a půda: umíme a chceme je ochránit? Co nám půda a voda přináší a co by přinášet mohla? Kolik jsme ochotní obětovat, aby se překonaly překážky, které v cestě žádoucího stavu stojí? Dokážeme posoudit, zda naše úsilí a náklady stojí za to? Kdo může ovlivnit rozhodování o zásadní změně v ochraně půdy, vody a života na půdě?

Jaroslav Pražan se dlouhodobě zabývá zemědělskou politikou ve vztahu k životnímu prostředí. Je řešitelem a spoluautorem řady národních a mezinárodních projektů na toto téma.

 

> informace o dalších přednáškách z cyklu Voda a půda jako společenské dilema

 

 

Přednáška Voda a půda jako společenské dilema, NZM Praha 26. 4. 2018