Příběh zemědělství – Praha

Týden vědy a techniky AV ČR

Termín konání: 12. 11. 2019 – 15. 11. 2019

Týden vědy a techniky AV ČR

Od úterý 12. do pátku 15. listopadu se pražské Národní zemědělské muzeum opět připojuje k Týdnu vědy a techniky Akademie věd ČR. Novou výstavou Jindřich Štreit a Cykly vás provedou její autorky, expozicemi Jede traktor a Zemědělství naši fundovaní kurátoři. O lese se leccos dozvíte nejen na prohlídkách výstavy Lesníkův rok, ale i na stanovišti Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. Vědci z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského připravili pro tuto příležitost hned několik přednášek o pivu, o lepku můžete diskutovat se zástupci Výzkumného ústavu potravinářského Praha.

Program v Národním zemědělském muzeu

> akce probíhající každý den (Co víte o lese – stůl odborníků, Lesníkův rok – komentovaná prohlídka výstavy)

> úterý 12. 11. (přednášky Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, komentované prohlídky expozice Jede traktor)

> středa 13. 11. (komentované prohlídky expozice Zemědělství, přednášky Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti a lesníka Václava Kinského)

> čtvrtek 14. 11. (komentované prohlídky výstavy Jindřich Štreit a Cykly, diskuse na téma Lepek a bezlepek s vědci z Výzkumného ústavu potravinářského Praha)

> pátek 15. 11. (konference Voda, zemědělství, průmysl a právo po roce 1869)

 

12.–15. 11., 9:00–17:00
Co víte o lese? – stůl odborníků

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti

Jak bude vypadat naše krajina ovlivněná klimatickými změnami? Povídání pro malé i velké na téma migrace rostlinných i živočišných druhů, záchrany ohrožených dřevin, dendrochronologie i ochrany lesů.

foyer 1. patro

 

12.–15. 11., 10:00–16:00
Lesníkův rok – komentovaná prohlídka s vypravěčem

Seznamte se s péčí o les, s lesnickým kalendářem, pro jehož jednotlivé části jsou typické různé aktivity (zalesňování, ochrana lesa, semenářství…), s produkční i mimoprodukční funkcí lesa. Součástí zážitkové a vzdělávací výstavy jsou kromě exponátů a jednotlivých kulis a místností (kancelář lesníka, učebna, dílna lesníka, lesní labyrint) také pochozí lesnické mapy, poznávací hry z přírodních materiálů či dřevěné stavebnice.

1. patro, Lesníkův rok, komentovaná prohlídka, sraz vždy v celou před výstavou

 

Úterý 12. listopadu

10:00–11:00           

Pivo v české gastronomii / přednáška

Ing. Jaromír Fiala, Ph.D., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský  

Přednáška je věnována postavení piva v české společnosti jako nedílné součásti národní a kulturní identity. Posluchače seznámí i s technologií výroby piva, surovinami a složením nápoje. Součástí přednášky je senzorické hodnocení vzorků. (Téma projektu Kulinární dědictví v českých zemích, NAKI).

3. patro

 

10:00–11:00, 16:00–17:00

Expozice Jede traktor – komentovaná prohlídka s kurátorem

Komentovaná prohlídka s Vladimírem Michálkem, ředitelem muzea zemědělské techniky v Čáslavi a kurátorem podsbírky dopravy, zdrojů energií a samochodných strojů. Expozice Jede traktor představuje na ploše přes 500 m² více jak dvacet typů traktorů od tuzemských i zahraničních výrobců od roku 1917 do roku 1953.

přízemí, Expozice Jede traktor, komentovaná prohlídka, vstup po registraci na e-mailu lektor@nzm.cz nebo telefonicky na 770 155 512

 

11:00–12:00

Sbírka pivovarsky významných mikrobiálních kmenů / přednáška

Ing. Petra Kubizniaková, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský  

Zajímavé informace o produkčních kmenech pivovarských kvasinek, jejich vlastnostech a nenahraditelnosti při výrobě piva. Seznámení s pivu škodícími mikroorganizmy a jejich vlivem na kvalitu piva. Součástí přednášky je senzorické hodnocení vzorků.

3. patro

 

18:00–19:00

Pivní styly / přednáška

Ing. Martin Slabý, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský  

Přednáška představuje vybrané pivní styly včetně nejčastějších vad při jejich výrobě. Součástí přednášky je senzorické hodnocení vzorků.

přízemí, Malý sál

 

19:00–20:00    

Tajemství chuti piva / přednáška

RNDr. Jana Olšovská, Ph.D., Ing. Karel Štěrba, Ph.D., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský  

Přednáška věnovaná podstatě chuti a vůně piva. Jednoduše vysvětluje podstatu vzniku základních chuťových a vonných složek a poodhaluje posluchači způsoby, jak pivo vnímat a hodnotit. Součástí přednášky je senzorické hodnocení vzorků.

přízemí, Malý sál

 

Středa 13. listopadu

10:00–11:00, 16:00–17:00

Expozice Zemědělství – komentovaná prohlídka s kurátorem

Komentovaná prohlídka expozice Zemědělství s Mgr. M. Kopečkem, kurátorem sbírkových a mobiliárních fondů. Uvidíte unikátní sbírkové předměty včetně mnoha preparátů hospodářských zvířat, poslechnete si příběhy našich předků, seznámíte se s historií zemědělství i koloběhem hospodářského roku.

2. patro, Expozice Zemědělství , vstup po registraci na e-mailu lektor@nzm.cz nebo telefonicky na 770 155 512

 

18:00–19:00 

Proměny lesa a krajiny v závislosti na našem vědeckém poznání / přednáška a diskuze

Ing. J. Řezáč, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti

Proměny lesa a krajiny na základě poznání vztahů mezi jednotlivými složkami ekosystému s akcentem na možný budoucí vývoj podoby naší krajiny.

přízemí, Malý sál 

 

19:00–20:00

Lesníci, kalamity a lesnická politika / přednáška

Ing. V. Kinský, lesník

Práce lesníků v historii i současnosti na pozadí vybraných významných lesních kalamit. Je současný systém lesního hospodářství připraven na další krize? Příklady z historie nás mohou inspirovat. Dokážeme se poučit? Přednáška s projekcí dobových fotografií z lesnického provozu.

přízemí, Malý sál

 

Čtvrtek 14. listopadu

10:00–11:00, 16:00–17:00

Jindřich Štreit a Cykly / prohlídka s kurátorem

Hlavní výstava sezony věnuje pozornost cyklům zemědělským i těm v našich běžných životech. Kromě toho představuje i rozsáhlý soubor dosud nezveřejněných fotografií známého dokumentaristy či  práce několika výtvarných umělců a studentů uměleckých škol. Výstavou provádí její autorka MgA. Kateřina Závodová a kurátorka fotoarchivu NZM Mgr. Michaela Zeinerová Brachtlová, Ph.D.

2. patro, výstavní sál, vstup po registraci na e-mailu lektor@nzm.cz nebo telefonicky na 770 155 512

 

18:00–20:00

Diskuzní večer na téma Lepek a bezlepek / poradna a diskuze

Ing. Jana Rysová, Ing. Dana Gabrovská, Výzkumný ústav potravinářský Praha

Co se stane, když budete jíst bezlepkovou stravu, aniž byste trpěli celiakií? Jaký je rozdíl mezi alergií a intolerancí k lepku? Je bezlepková strava zdravější a méně kalorická? Jak se změnil lepek za posledních 50 let? Je lepek i v ječmeni? Co pije celiak – milovník piva? Je možné celiakii vyléčit? Je pravda, že alergie na lepek může odeznít? Může se celiakie projevit až v seniorském věku? Co to jsou přirozeně bezlepkové potraviny? Proč je bezpečná dávka stanovena na 20 mg lepku denně? Jaké jsou metody stanovení lepku?

Přízemí, Malý sál

 

Pátek 15. listopadu

9:00–17:00

Voda, zemědělství, průmysl a právo po roce 1869 / konference

Národní zemědělské muzeum

Konference sleduje vývoj vodního zákonodárství v širokých mezioborových souvislostech s poukázáním na aktuální otázky vodního hospodářství a vody a vodních zdrojů jako existenčního tématu pro lidstvo. Účast na základě konferenčního poplatku. 

> více informací o konferenci

3. patro

 

Týdne vědy a techniky AV ČR v Národním zemědělském muzeu se zúčastní:

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti  Výzkumný ústav potravinářský Praha   Výzkumný ústav pivovarský a sladařský