Příběh zemědělství – Praha

Výstava JINDŘICH ŠTREIT A CYKLY

Termín konání: 20. 9. 2019 – 28. 6. 2020

Výstava Jindřich Štreit a Cykly, Národní zemědělské muzeum Praha

Dva fotografické cykly Jindřicha Štreita zachycující české zemědělství v 80. letech 20. století a v roce 2018, doplněné o exponáty věnované cyklům lidského života, základní cykly energie, hmoty a života.

Jindřich Štreit a fotografie venkova je neoddělitelné spojení. Fotografování venkovského života, spojeného s prací v zemědělství, se věnuje již od 70. let minulého století. Mnoho z jeho záběrů se stalo doslova ikonickými fotografiemi české dokumentární fotografie. Všechny fotografie na této výstavě jsou veřejnosti představeny poprvé.

Zemědělský rok je závislý na přírodních cyklech a konkrétních podmínkách, které příroda připraví. Ovlivňuje ho mnoho proměnných, a přesto se již po tisíce let stále  opakuje. V průběhu času se mění krajina a klimatické poměry, mění se společenské okolnosti, stroje a technologie, jiní jsou i lidé, kteří se zemědělským činnostem věnují.

Vystavené fotografie sledují tyto změny za posledních více než 30 let.  Začínáme v 80. letech 20. století, kdy v oboru zemědělství pracovalo ještě přes půl milionu lidí. Právě v této době se odehrávají  příběhy a situace, které Jindřich Štreit  zachytil  na severní Moravě. Je to prostředí, které  zná velmi důvěrně. Žil přímo mezi lidmi, kteří pracovali v podniku Státní statky Bruntál (oborový podnik, odštěpný závod 08 Rýžoviště), byl jedním z nich. Přítomnost fotoaparátu byla pro ně naprosto samozřejmá, proto jsou jeho fotografie tak výjimečné svojí autentičností.

Cílem výstavy je upozornit na jevy, které se se zdají samozřejmé, ale nebývá jim věnována dostatečná pozornost. Způsob vyjádření je propojen s uměním.

Smyslem výstavy je inspirovat, naučit se dívat na zdánlivě jasná a jednoduchá témata z různých úhlů pohledu.

Do výstavního projektu se na otevřenou výzvu Národního zemědělského muzea zapojili také mladí umělci, kteří vytvořili interaktivní objekty na téma základních cyklů energie, hmoty a života. Vznikl tak multidisciplinární výstavní projekt, který odborně pojednává uvedená témata díky profilaci jednotlivých kurátorů a současně spojuje umění, vědu, hravost a kreativitu.

 

Katalog výstavy Jindřich Štreit a Cykly (pdf)

katalog výstavy Jindřich Štreit a Cykly

 

Součástí výstavy je i prezentace autorů:
Martin Janíček, Linda Čihařová, Silvia Belis, Umělecká skupina man, Vyšší odborná škola textilních řemesel a střední umělecká škola textilních řemesel, Matěj Smetana, Kateřina Závodová

 

 

 

Záštitu nad výstavou převzal ministr zemědělství Miroslav Toman.

Ministerstvo zemědělství

 

 

Jindřich Štreit a Cykly, Národní zemědělské muzeum Praha