Příběh zemědělství – Praha

Jindřich Štreit a Cykly: unikátní fotografie a nečekané souvislosti

Jindřich Štreit a Cykly: unikátní fotografie a nečekané souvislosti

Od pátku 20. září můžete v pražském Národním zemědělském muzeu zhlédnout novou výstavu nazvanou Jindřich Štreit a Cykly. Hlavní výstava sezony věnuje pozornost cyklům zemědělským i těm v našich běžných životech. Kromě rozsáhlého souboru dosud nezveřejněných fotografií známého dokumentaristy výstava představí práce studentů uměleckých škol.

Biochemické, astronomické i životní cykly

Cyklus má mnoho významů. Pojmenování pochází z řeckého kyklos nebo latinského cyklus – kruh a v různých oblastech lidského života vyjadřuje rozličné věci. Výstava představuje cykly důležité pro zemědělství i pro náš běžný život. Kromě biogeochemických cyklů, jako je koloběh vody nebo jednotlivých klíčových chemických prvků, přiblíží cykly astronomické i životní cykly rostlin a živočichů. Všechny mají přímý nebo nepřímý dopad na zemědělství a výrazným způsobem ovlivňují lidské životy. Každé vychýlení důležitých cyklů může dočasně nebo dlouhodobě změnit křehkou rovnováhu prostředí, ve kterém žijeme.

Dva výjimečné fotografické cykly

Vedle těchto cyklů výstava představí i dva umělecké cykly zemědělského roku ve fotografiích Jindřicha Štreita dokumentující české zemědělství v 80. letech 20. století a v roce 2018. „V loňském roce jsem na žádost Národního zemědělského muzea fotil české zemědělství. Jezdil jsem po farmách na hranici Nízkého Jeseníku. Zemědělství je pro mne životní téma – před revolucí jsem osm let pracoval na státním statku a jako fotografa mě tehdy zajímal především člověk a mezilidské vztahy. V té době vznikl soubor černobílých fotografií, které až dodnes nikdo neviděl. Nabídl jsem ho tedy kurátorům muzea jako doplnění fotografií, které mapují současnost. Vznikla tak výstava, která pro mne dokazuje, že se mění technologie a stroje, lidé v zemědělství zůstávají stejní,“ doplňuje autor fotografií, dokumentarista Jindřich Štreit.

Autentický portrét českého venkova

Jindřich Štreit a snímky venkova – to je neoddělitelné spojení. Fotografování venkovského života svázaného s prací v zemědělství se Jindřich Štreit věnuje již od 70. let minulého století. Mnoho z jeho záběrů se stalo doslova ikonami české dokumentární fotografie. Veškeré snímky na této výstavě jsou však veřejnosti představeny poprvé. V průběhu času se mění krajina a klimatické poměry, mění se společenské okolnosti, stroje a technologie, jiní jsou i lidé, kteří se zemědělským činnostem věnují. Vybrané fotografie sledují tyto změny za posledních více než 30 let. V 80. letech 20. století pracovalo v oboru zemědělství ještě přes půl milionu lidí. Zobrazovaná oblast je přibližně vymezena městy Šumperk, Rýmařov, Bruntál, Šternberk, Litovel. Je to prostředí, jež autor důvěrně zná, dodnes žije v Sovinci. Životní peripetie zavedly Jindřicha Štreita v první polovině 80. let 20. století do podniku Státní statky Bruntál. Práce dispečera mu umožňovala každodenní kontakt s různými zaměstnanci podniku, ať už na polích nebo ve stájích. Lidé si na všudypřítomnost fotoaparátu zvykli, považovali ji za samozřejmou, a právě proto jsou fotografie Jindřicha Štreita tak výjimečně autentické. Nejnovější snímky vznikly jako součást projektu dokumentace našeho zemědělství v průběhu roku 2018, a to opět na Bruntálsku a Olomoucku – ve farmách a družstvech (Tvrdkov, Ruda, Dlouhá Loučka, Paseka, Plinkout, Uničov, Babice, Krákořice, Mladějovice, Újezd u Uničova, Komárov, Řídeč, Troubelice, Medlov, Nové Zámky a další místa.)

 

Výstava se koná pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana, Ministerstva kultury a starosty Městské části Praha 7 Jana Čižinského.

 

> katalog výstavy Jindřich Štreit a Cykly (pdf, 15,3 MB))

> tisková zpráva k výstavě Jindřich Štreit a Cykly

Jindřich Štreit a Cykly, Národní zemědělské muzeum Praha