Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Letošní sezóna na Zámku Ohrada slibuje bohaté zážitky

Letošní sezóna na Zámku Ohrada slibuje bohaté zážitky

V úterý 11. 5. 2021 jsme se konečně po dlouhém uzavření muzeí potkali s prvními návštěvníky, protože už opět máme otevřeno! Letošní sezóna na Zámku Ohrada slibuje bohaté zážitky, proto určitě přijďte.

Na zámku Ohrada jsme ani během pandemie neztráceli kontakt s návštěvníky a atmosféru muzea jsme se vám snažili zprostředkovat alespoň pomocí videopozdravů, lektorských setkání a fotopohlednic. A kromě toho jsme připravili nové výstavy, upravovali expozice a pustili stavební firmu i na náš dvůr. Teď už se ale zase těšíme na vás, naše návštěvníky. Co nového jsme pro vás připravili?

Zajímavé výstavy předznamenávají významné výročí muzea

V roce 2022 čekají muzeum na Ohradě velké oslavy 180 let trvání veřejného lesnického a loveckého muzea. A na takové jubileum se připravujeme už letos.

V tzv. Rybářské chodbě je nově umístěna výstava „Cesty sbírek“, která mapuje vznik i osudy sbírek Českého zemědělského muzea (1891) a Lesnického a loveckého muzea na Ohradě (1842). Kromě historických fotografií si budete moci prohlédnout také přehlednou časovou osu událostí spojených s životy obou muzeí.

Klenoty z ornitologických sbírekVelká výstava „Klenoty z ornitologických sbírek“ je připravena ve výstavních sálech muzea. Také předznamenává výročí muzea v roce 2022 a mapuje největší poklady ornitologických sbírek. Kromě prvních preparátů z původních schwarzenberských sbírek jsou zde vystaveny nejcennější sbírkové předměty. Na své si zde přijdou všichni milovníci přírody. Výstava je koncipována jako ukázka biotopu různých druhů ptactva, které jsou zobrazeny jako dioramata s typickým zastoupením flory a avifauny.

K této výstavě jsme připravili i nový lektorský program pro školy s názvem „Ptáci našich lesů“. Propojení lektorského programu a aktuální výstavy se tak přímo nabízí.

 

Lov v pravěku - devět obrazů Zdeňka Buriana

Malou cestu do pravěku můžete zažít v přízemí muzea, kde vznikla nová miniexpozice devíti obrazů Zdeňka Buriana. Oleje a kvaše na téma „Lov v pravěku“ pochází ze sbírek Národního zemědělského muzea. Malíř připravoval tuto sérii se svým souputníkem paleontologem prof. RNDr. Josefem Augustou pro stejnojmennou expozici v letech 1951 – 1955, která byla instalována v bývalém Českém zemědělském muzeu na zámku Konopiště v roce 1955. Ze stejného zdroje zřejmě pochází i ikonický obraz „Lovci mamuta“ (1951) z majetku zřizovatele našeho muzea – Ministerstva zemědělství, který byl nedávno po dlouhé době představen veřejnosti v hořickém muzeu (2020).

 

Nové lektorské programy

O lektorském programu „Ptáci našich lesů“ již byla řeč ve spojení s novými výstavami sezóny. Muzeum má ovšem připraveny další nové programy.

Zajímavý je jistě program „Listy našich dřevin“ o fotosyntéze a listech našich dřevin, který popisuje přitažlivou formou, jak fungují listy dřevin, proč se na podzim zbarví do různých barev a další zajímavosti.

Pro tuto pandemickou dobu jsme připravili i terénní výukový program s názvem „Pod korunami stromů“, který se celý odehrává v muzejní zážitkové krajině uprostřed staletých dubů.

 

Malá galerie Ohrada

Série výtvarných výstav na téma lesy, myslivost a krajina zahajuje svou druhou sezónu výstavou „Lesní stanoviště Aloise Mezery“. Alois Mezera patří mezi naše nejvýznamnější fytocenology a lesnické botaniky a po celý svůj život se věnoval kresbám a ilustracím lesů. Ve svých odborných publikacích dával přednost vlastním ilustracím před černobílou fotografií. Výstavu jsme připravili k 100. výročí narození tohoto významného lesníka.

Další výstavy Malé galerie se věnují také lesnickým tématům – ta s názvem „Pralesmladé a nadějné grafičky Lenky Falušiové je poctou lesnické práci lesmistra Josefa Johna. Od poloviny srpna si přijďte prohlédnout fotografie Koně v leseHeleny Görnerové, která se po celý život věnuje fotografování práce koní v lese. Tato výstava přeroste prostory Malé galerie a její práce budou k vidění i ve venkovním areálu muzea.

 

Venkovní výstavy

Genetické zdroje – klíč k zemědělské rozmanitosti 31. 5. – 15. 8. 2021

Bez zemědělské biodiverzity nepřežijeme. Prezentace Národního programu genetických zdrojů vám odhalí účinné nástroje pro zachování zemědělské rozmanitosti pro využití ve vědě, výzkumu a vzdělávání. Představí se vám staré, krajové a historicky registrované odrůdy a plemena, ale i mikroorganismy a jejich význam pro zemědělství a potravinářství. Panelovou výstavu jsme zrealizovali ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Národním programem pro genetické zdroje. 

Koně v lese – Helena Görnerová 15. 8. – 30. 10. 2021

Fotografka Helena Görnerová je jistě známá všem, kteří pracují v lesích se svými čtyřnohými siláky. Její fotografické příběhy představí Malá galerie Ohrada v retrospektivě a dokonce se výstava rozroste i do venkovního areálu našeho muzea. Máte tak možnost poznat poetické, nestylizované portréty koní i jejich lidských parťáků při těžké práci v lesích, na vinohradech či sadech. Kromě fotografií budou k vidění i videa či tištěné fotografické kalendáře, které si autorka sama vydává. Plánované je také setkání s koňmi a kočími „naživo“ při tradičním Lesnickém dni na Ohradě, který se koná 9. října 2021.

Správce české krajiny 1.11. – 31. 12. 2021

Ke konci letošního roku si na Ohradě budete moci prohlédnout prezentaci úspěšných realizovaných pozemkových úprav, které vrací do krajiny mokřady, polní cesty, rybníky, biokoridory a biocentra. Tyto prvky nejen dodávají krajině pestrost, ale současně se jimi zlepšuje prostupnost krajiny pro lidi i zvířata a významně napomáhají v boji se suchem, záplavami a erozí. Panelovou výstavu připravujeme ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem.

 

replika dobové pumpy

Nová podoba nádvoří

Za intenzivního dohledu pracovníků památkové péče a stavebního dozoru odborných pracovníků Národního zemědělského muzea probíhala od října 2020 rekonstrukce dláždění I. nádvoří muzea. Nejen že se budete moci projít po opravené a nově vydlážděné středové cestě, ale navíc se můžete obdivovat replikám dobových dřevěných pump, osazených na dvou zámeckých studnách. 

Fotoalbum