Muzeum potravin a zemědělských strojů – Ostrava

Muzeum potravin a zemědělských strojů v Ostravě: otevíráme!

Muzeum potravin a zemědělských strojů v Ostravě: otevíráme!

V pátek 18. 9. 2020 pro vás otevřeme v Dolní oblasti Vítkovice zbrusu nové muzeum potravin a zemědělských strojů. Depozitárně-expoziční objekt Národního zemědělského muzea v Ostravě vrostl do dvou původních továrních hal v Dolní oblasti Vítkovice.

Příběh dvou hal: loužírna, veronikárna, sklad a ... muzeum

Obě haly vznikly v roce 1926 jako součásti měděné hutě vítkovické průmyslové oblasti. Severní hala sloužila jako sklad sypkých materiálů a v jižní, delší, hale bylo umístěno dvanáct obrovských betonových van pro loužení vypražených kyzových výpalků. Objekty dostaly přímý zásah při bombardování Ostravy na sklonku 2. světové války, ale válečná výroba mědi byla rychle obnovena. Při loužírně byl zbudován také protiletecký kryt. V 60. letech 20. století přestala měděná huť plnit svou ekonomickou funkci v rámci vítkovické průmyslové výroby a areál byl transformován pro aktuálnější potřeby, z loužírny se stává veronikárna, hala, ve které se opravují veroniky, pojízdné mísiče feromanganu. Po ukončení výroby v dolní oblasti se z hal stávají definitivně skladové prostory, které jsou později určeny k demolici. Severní, skladová hala ožívá vždy jednou za rok, kdy se z ní během festivalu Colours of Ostrava stává Radegast Pub.

Černá koruna

Zpátky život halám vdechnul až projekt architekta Josefa Pleskota a inženýra Milana Šramla, kteří propojili obě haly velkorysou vestavbou a v proluce mezi halami nechali vztyčit třetí halu, která komplex budov pomyslně korunuje.

Nejen expozice a výstavy, ale i akce

Ostravská pobočka nabízí pro návštěvníky studijní depozitáře zemědělské techniky, interaktivní expozici Depozitář potravin a průběžně obměňovanou a doplňovanou Galerii českých potravin. Vedle toho muzeum hostí dočasné výstavy (letos výstavu 50 let pivovaru Radegast v Nošovicích) a nejrůznější akce, připravujeme i lektorské programy.

 

Projekt Depozitárně-expoziční objekt NZM v Ostravě, díky němuž vznikla nová pobočka a zlepšily se podmínky pro uchování sbírkových předmětů, byl hrazen z prostředků IROP a Ministerstvem zemědělství, zřizovatelem Národního zemědělského muzea. > více o projektu IROP

Muzeum potravin a zemědělských strojů, květen 2020