Příběh zemědělství – Praha

Prozkoumejte zemědělské plodiny na střešním políčku

Prozkoumejte zemědělské plodiny na střešním políčku

Přes dvě desítky zemědělských plodin vyseli na naší pražské střeše vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Ukázky zemědělských plodin jsou zlomkem široké škály rostlin, které lidé pěstují nebo dříve pěstovali pro svou obživu, jako krmivo pro hospodářská zvířata či jako průmyslovou surovinu. Většina polních plodin vysetých na střeše muzea je vhodná pro pěstování v klimatických podmínkách České republiky.

Úskalí střešního pěstování

Při výsadbě jsme se potýkali s podobnými problémy jako ostatní pěstitelé v Česku. Část semen nejprve vyzobali ptáci, část nevzešla kvůli výkyvům počasí. V současné chvíli však políčko prospívá a k vidění jsou dvě desítky rostlin. Ukázky různých typů zemědělských plodin ukazují základní principy jejich střídání na poli (osevní postupy), i to, jak se mění struktura pěstování zemědělských plodin s ohledem na možnosti jejich uplatnění.

Políčko jako výuková pomůcka

K vidění jsou tu rostliny, jako je dvouzrnka či len, které se na našem území pěstovaly dříve a dnes už se jejich pěstování ekonomicky nevyplácí, i ty, jejichž potenciál se může teprve uplatnit při klimatických změnách. Na hrachu, bobu či vojtěšce je možné návštěvníkům názorně vysvětlit, jak lze jejich pěstováním zlepšovat kvalitu zemědělské půdy, u jiných (brambory, kukuřice) přiblížit, jak vzniká půdní eroze. Od letošního září muzeum využije oseté pole mimo jiné také v rámci lektorských programů pro školní kolektivy.

Pod dohledem vědců

Odborným partnerem projektu Zemědělské plodiny na střeše muzea je Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., jehož pracovníci poskytují muzejníkům odborné konzultace, vybrali a dodali vhodná osiva a provádějí dohled nad prosperitou pěstovaných rostlin. Společný projekt, jehož cílem je přiblížit návštěvníkům muzea základní principy zemědělského hospodaření, potrvá do roku 2020. 

Prohlédněte si dvouzrnku, bér, amarant a další

Na poli na střeše Národního zemědělského muzea jsou k vidění například pšenice setá, pšenice dvouzrnka, oves setý, ječmen setý, hrách setý, bob obecný, sója luštinatá, brambor hlíznatý, řepa cukrová, tolice vojtěška, pohanka setá, řepka olejka, len setý, konopí seté, slunečnice roční, kukuřice setá, proso seté, bér vlašský, amarant. 

 

> Co roste na poli (zajímavosti o plodinách, které na střeše pěstujeme)

Zemědělské plodiny na střeše muzea, Národní zemědělské muzeum Praha