Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Co roste na poli

 Zemědělské plodiny na muzejní střeše představují jen zlomek široké škály rostlin, které lidé pěstují nebo dříve pěstovali pro svou obživu, jako krmivo pro hospodářská zvířata či průmyslovou surovinu. Některé, jako je len, konopí či oves, z našich polí téměř vymizely, protože se jejich pěstování ekonomicky nevyplácí. Jiné, zejména teplomilné obilniny, naopak na svou příležitost teprve čekají.

Kromě produkce zemědělských surovin dokáží některé plodiny zlepšovat půdní úrodnost či nakrmit divoký hmyz, při pěstování jiných je třeba počítat se zvýšeným nebezpečím půdní eroze. K vidění jsou na políčku starobylé obilniny provázející lidstvo už od neolitu. Na moderních odrůdách lze vysledovat, jak se jejich vlastnosti šlechtěním přizpůsobují měnícím se požadavkům. Ukázky technických plodin či pícnin připomínají, že zemědělství má i jiná využití, než je výroba potravin.

Projekt „Co roste na poli“ připravuje Národní zemědělské muzeum společně s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i. Jeho odborníci jsou pro nás cenným zdrojem praktických informací a starají se zejména o výběr a výsev vhodných plodin a odrůd, které dokáží prosperovat v nepříhodných podmínkách střešního políčka.

 

Hanbook Co roste na poli           

> Prolistujte si handbook CO ROSTE NA POLI   

> Další informace o projektu, fotogalerie

> Zemědělské plodiny na střeše muzea – tisková zpráva    

 

Chcete se více dozvědět o pěstovaných plodinách?

> Stačí kliknout na obrázek.

Co roste na poli / pšenice setáCo roste na poli / pšenice dvouzrnkaCo roste na poli / oves setý Co roste na poli / ječmen setý Co roste na poli / hrách setý Co roste na poli / bob obecný Co roste na poli / sója luštinatá Co roste na poli / brambor hlíznatý Co roste na poli / řepa cukrová Co roste na poli / tolice vojtěška Co roste na poli / pohanka Co roste na poli / brukev řepka olejka Co roste na poli / mák setý Co roste na poli / len setý Co roste na poli / konopí seté Co roste na poli / slunečnice roční Co roste na poli / kukuřice setá Co roste na poli / čirok Co roste na poli / proso seté Co roste na poli / bér vlašský Co roste na poli / laskavec