Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Brukev řepka olejka

Brukev řepka olejka (Brassica napus subsp.napus L.)

Třída: dvouděložné

Čeleď: brukvovité

Rod: brukev

Řepka vznikla křížením brukve zelné a brukve řepice a její pravlastí je pravděpodobně oblast Středomoří. Původně se druhy z rodu Brassica používaly jako zelenina, ve středověku se začala využívat jejich semen na výrobu olejů nebo mýdel. Ve střední Evropě byla řepka olejka známá již ve 13. století. V Čechách se její pěstování rozšířilo v 19. století a na větších plochách se tu pěstuje od roku 1942. Masivní nárůst je spojen s 90. léty, kdy se začala využívat jako „energetická plodina“ pro výrobu bionafty.

Z řepkových semen se lisuje olej. Přes polovinu u nás vypěstovaného řepkového semene se zpracovává k potravinářským účelům, přibližně třetina je určena pro výrobu biopaliv, velká část úrody se vyváží. Zhruba 10 % produkce se využívá v chemickém průmyslu k výrobě plastických hmot, pryskyřic, laků, emulgátorů, umělých vláken, farmaceutických výrobků a v kosmetice. Řepka slouží i jako pícnina a přimíchává se do krmných směsí pro hospodářská zvířata, na polích se zaorává jako zelené hnojení. Často zplaňuje a je významnou medonosnou plodinou. V současné době je velmi dobře obchodovatelná a patří mezi nejlépe zhodnocené rostlinné komodity.

I když řepka patří mezi hluboce kořenící rostliny s významnými protierozními a fytosanitárními účinky, při jejím intenzivním pěstování dochází k nadměrnému používání hnojiv a pesticidů. Příliš častým zařazováním řepky do osevního sledu se pak půda vyčerpává a chemikáliemi se znečišťuje životní prostředí. Při spásání mladé řepky může mít lesní zvěř trávicí potíže, chemické postřiky na velkých plochách mají negativní vliv na zdravotní stav včelstev.

 

> zpět na stránku Co roste na poli