Národní zemědělské muzeum

Zahradní architekt Josef Vaněk v publikacích NZM

Zahradní architekt Josef Vaněk v publikacích NZM

V úterý 20. března 2018 proběhne v Regionálním muzeu v Chrudimi slavnostní představení dvou publikací o zahradním architektovi Josefu Vaňkovi.

Obě knihy vznikly na pracovišti Národního zemědělského muzea, s. p. o., jako publikační výstup několikátého výzkumu prováděného v rámci řešení projektu Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky, podporovaného Ministerstvem kultury v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity. Jedná se o knihy ŽIVOT A DÍLO ZAHRADNÍHO ARCHITEKTA JOSEFA VAŇKA (1886–1968) a VZPOMÍNKY ZAHRADNÍHO ARCHITEKTA JOSEFA VAŇKA NA VELKOU VÁLKU: Kritická edice. Součástí prezentace bude křest knih a odborná přednáška a diskuze hlavních autorů Šárky Steinové, Stanislavy Ottomanské a Romana Štéra.

Pozvánka na slavnostní představení publikací o Josefu Vaňkovi

Kniha věnovaná životu a dílu Josefa Vaňka, neobvykle aktivnímu a velmi úspěšnému českému zahradnímu architektovi, průkopníkovi a propagátorovi československého zahradnictví, je rozdělená do tří hlavních částí. První část popisuje soukromý archiv Josefa Vaňka a zároveň se věnuje metodám jeho zpracování a dohledávání jednotlivých objektů zahradně-architektonické tvorby podle dochovaných zahradních plánů. Druhá část líčí život a tvorbu Vaňka na základě dostupných archivních pramenů a třetí zevrubně analyzuje jeho projekční činnost. Autorům se podařilo prostřednictvím mapování životního a profesního osudu významné Vaňkovy osobnosti zachytit proměny a zvraty hospodářské a sociální, které doprovázely jeho život až do roku 1968.

Druhá kniha, kritická edice vzpomínek Vaňka na první světovou válku, představuje unikátní historický pramen. Vaněk ve svém deníčku zachytil strasti vojáka s láskou k botanice, pomologii a zahradní architektuře.

Publikace Život a dílo zahradního architekta Josefa Vaňka Vzpomínky zahradního architekta Josefa Vaňka na Velkou válku

Obě knihy můžete zakoupit na pobočkách Národního zemědělského muzea nebo objednat online na stránkách publikací:

> Život a dílo zahradního architekta Josefa Vaňka (1886–1968)

> Vzpomínky zahradního architekta Josefa Vaňka na velkou válku