Ukončené projekty

Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky

Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky

Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)

Hlavní řešitel: ThDr. Mgr. Šárka Steinová, Th.D.
Zahájení: 2013
Dokončení: 2017
Předmět řešení: aplikovaný výzkum v oboru: AL – Umění, architektura, kulturní dědictví naplňující tematickou/tematické prioritu /priority č. 1.1 – Nemovité kulturní dědictví, 1.4 – Území s kulturně historickými hodnotami

Cíl: zmapovat a vyhodnotit tvorbu vybraných zahradních architektů pracujících na území republiky zhruba v letech 1900–1950, posoudit dochované dílo, ověřit, zda je dostatečně chráněno v rámci platných předpisů, případně navrhnout zjištěná díla k ochraně, vytvořit metodiku péče o specifickou součást národního kulturního pokladu, kterou představuje tvorba zahradních architektů první poloviny 20. století, představit získané výsledky formou specializovaných publikací, specializované mapy a výstavy. Pro zajištění cílů projektu vytvořit metodické postupy a specificky zaměřený software.

Dílčí výstupy: 6x N (certifikovaná metodika); 5x N (specializovaná mapa s odborným obsahem – v programu značeno L); 1x R (software); 10x Jrec. článek v recenzovaném časopise, který je výsledkem projektu s hlavním oborem patřícím do NRRE; 1x B – odborná kniha ve světovém jazyce (angličtina, čínština, francouzština, němčina, ruština a španělština), která je výsledkem projektu s hlavním oborem patřícím do NRRE; 7x B – odborná kniha v ostatních jazycích, která je výsledkem projektu s hlavním oborem patřícím do NRRE; 6x D – článek ve sborníku (sborník musí být evidován v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science & Humanities (dříve ISI Proceedings) společnosti Thomson Reuters); 2x E – uspořádání výstavy – specifický výsledek programu NAKI; 2x W – uspořádání workshopu; 1x M – uspořádání konference.

Výsledky projektu

Certifikované metodiky

 

Specializované mapy s odborným obsahem

 • Dochovaná zahradně-architektonická díla vybraných zahradních architektů první republiky Josefa Minibergera a Josefa Kumpána

http://ubz.zf.mendelu.cz/wcd/w-zf-ubz/projekty/naki-df13p01ovv003/nmap01-dochovana-dila-kumpan-miniberger/nmap01_kumpan_miniberger_cechy.pdf

http://ubz.zf.mendelu.cz/wcd/w-zf-ubz/projekty/naki-df13p01ovv003/nmap01-dochovana-dila-kumpan-miniberger/nmap01_kumpan_miniberger_morava.pdf

http://ubz.zf.mendelu.cz/wcd/w-zf-ubz/projekty/naki-df13p01ovv003/nmap01-dochovana-dila-kumpan-miniberger/nmap01_kumpan_miniberger_praha.pdf

 • Dochovaná zahradně-architektonická díla vybraných zahradních architektů první republiky Josefa Vaňka

http://ubz.zf.mendelu.cz/wcd/w-zf-ubz/projekty/naki-df13p01ovv003/nmap02-dochovana-dila-vanek/nmap02_vanek_morava.pdf

http://ubz.zf.mendelu.cz/wcd/w-zf-ubz/projekty/naki-df13p01ovv003/nmap02-dochovana-dila-vanek/nmap02_vanek_cechy.pdf

http://ubz.zf.mendelu.cz/wcd/w-zf-ubz/projekty/naki-df13p01ovv003/nmap02-dochovana-dila-vanek/nmap02_vanek_praha.pdf

 • Opatření pro ochranu a zachování vybraného souboru objektů zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky (výkresy měřítka 1:100–500)

http://ubz.zf.mendelu.cz/wcd/w-zf-ubz/projekty/naki-df13p01ovv003/nmap04-ochrana-zachovani/nmap04_opatreni_pro_ochranu_a_zachovani_k_m_v_1.pdf

https://ubz.zf.mendelu.cz/wcd/w-zf-ubz/projekty/naki-df13p01ovv003/nmap04-ochrana-zachovani/nmap04_opatreni_pro_ochranu_a_zachovani_k_m_v_2.zip

 • Kompoziční principy a vegetační a technické prvky – vybrané objekty

http://ubz.zf.mendelu.cz/wcd/w-zf-ubz/projekty/naki-df13p01ovv003/nmap03-kompozicni-principy/nmap03_kompozicni_principy_1_vanek.pdf

http://ubz.zf.mendelu.cz/wcd/w-zf-ubz/projekty/naki-df13p01ovv003/nmap03-kompozicni-principy/nmap03_kompozicni_principy_2_kumpan.pdf

http://ubz.zf.mendelu.cz/wcd/w-zf-ubz/projekty/naki-df13p01ovv003/nmap03-kompozicni-principy/nmap03_kompozicni_principy_3_kumpan.pdf

 • Díla zahradní architektury první republiky ve veřejném prostoru

Popis metod a výsledků (pdf; 531 kB)

Vybrané objekty (pdf; 13,7 MB)

Praha (pdf; 7,1 MB)

Morava (pdf; 7,5 MB)

Čechy (pdf; 8,6 MB)

 

Software

 

Monografie

 • Ottomanská, Stanislava – Steinová, Šárka: Život, dílo a doba zahradního architekta Josefa Minibergera (1878-1955). Národní zemědělské muzeum : Praha, 2015, s. 211.
 •  Ottomanská, Stanislava – Steinová, Šárka: Život a dílo zahradního architekta Josefa Kumpána (1885-1961). Národní zemědělské muzeum : Praha, 2015, s. 303.
 • Ottomanská, Stanislava – Steinová, Šárka – Zámečník, Roman: Po stopách českých prvorepublikových zahradních architektů (kritický katalog). Národní zemědělské muzeum : Praha, 2017, s. 182.
 • Ottomanská, Stanislava – Steinová, Šárka: Stopy českých zahradních architektů na Slovensku (kritický katalog). Národní zemědělské muzeum : Praha, 2017, s. 196.
 • Ottomanská, Stanislava – Steinová, Šárka: Život a dílo zahradního architekta Josefa Vaňka (1868-1968). Národní zemědělské muzeum : Praha, 2017, s. 307. 
 • Steinová, Šárka – Štér, Roman: Vzpomínky zahradního architekta Josefa Vaňka na velkou válku. Národní zemědělské muzeum : Praha, 2017, s. 248. 
 • Steinová, Šárka – Zámečník, Roman – Ottomanská, Stanislava: Zahradní umění za první Československé republiky a její zahradníci. Národní zemědělské muzeum : Praha, 2017, s. 504. 
 • Steinová, Šárka – Zámečník, Roman – Ottomanská, Stanislava: Garden art for the first Czechoslovak Republic and its gardeners. Národní zemědělské muzeum : Praha, 2017, s. 304. 

 

Výstavy – specifický výsledek programu NAKI

 • Po stopách českých prvorepublikových zahradních architektů (květen–říjen 2017 Bechyně)
 • Stopy českých zahradních architektů na Slovensku (červenec-srpen 2017 Zvolen, září–říjen 2017 Nitra, listopad 2017 Bojnice)

 

Konference

 • Zahradní architektura první poloviny 20. století, 2–3. října 2017, Bechyně