Ukončené projekty

Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem

Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II)

Hlavní řešitel za NZM: Ing. Zdeněk Novák

Zahájení: 2020

Dokončení: 2022

Klíčová slova: cultural landscape, conservation, breeding and training of ceremonial carriage horses

Specifický cíl: Výzkum a jeho uplatnění – kulturní dědictví a území s historickými hodnotami. Kulturní dědictví, vzdělávání a média.

Cíl: Cílem je výzkum a nalezení nových metod a prakticky využitelných postupů pro efektivní péči o unikátní kulturní krajinu prohlášenou za národní kulturní památku a zařazenou na Seznam světového dědictví UNESCO. Hlavním cílem projektu je vyhodnotit účel, vznik a dějinné etapy krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech n L, a to až do současnosti a posoudit dochované dílo, vymezit jeho kulturní hodnoty a stanovit efektivní metody jeho uchování a prezentace, jež budou využitelné jako modelové přístupy ke srovnatelným částem kulturního dědictví. Projekt si rovněž klade za cíl zmapování a výzkum tradovaných metod výcviku kočárových koní jako dokladu tradice, zpřístupnění hodnot problematiky národní, regionální a lokální identity, jakož i analýzu hospodářského využívání půdy a socioekonomické hodnocení významu kladrubské krajiny a jejího managementu. 

Předpokládané výsledky projektu:

  • 6× Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem
  • 1× Hleg – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
  • 2× Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele
  • 1× R – software
  • 1× Ekrit – uspořádání výstavy s kritickým katalogem
  • 2× J – recenzovaný odborný článek
  • 1× B – odborná kniha
  • 2× D – stať ve sborníku

Výsledky projektu

Návrh právní úpravy efektivní péče o kulturní krajinu

Návrh na zařazení výcviku koní na Seznam nemateriálního dědictví

Režim péče o krajinu v kontextu různých právních předpisů