Ukončené projekty

Hardtmuth: od uhlu k tužkařskému impériu

Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II)

Hlavní řešitel za NZM: Ing. Zdeněk Novák

Zahájení: 2018

Dokončení: 2022

Klíčová slova: Hardtmuth, koh-i-noor, landscape architecture, cultural heritage, conservation, technical drawings, pencil making, architectural plans

Specifický cíl: Výzkum a jeho uplatnění – kulturní dědictví a území s historickými hodnotami. Kulturní dědictví, vzdělávání a média.

Cíl: Projekt je rozdělen do tří samostaných výkumných záměrů, které se prolínají a doplňují. První část se zaměří na zpracování projekčních a stavitelských aktivit Josepha Hardtmutha. Z architektonického hlediska budou zpracovány plány a účty, uložené v archivech, a zdokumentovány dochované, příp. i dnes již nedochované stavby a jejich urbanistické začlenění do okolní krajiny různého typu (krajina Lednicko-valtického areálu a Pomoraví, Moravského krasu a Vídeňské pánve). Souběžně bude zmapována spolupráce se zahradními architekty (Josef Liefka, Ignatz Holle, Bernard Petri). Dále bude proveden sběr fotografického materiálů z různých časových období. Druhá část se zaměří na působení Josepha Hardtmutha jako tvůrce krajinné kompozice. Bude provedena analýza zámeckého parku v Lednici a porovnány přístupy obnovy v podobných objektech v Německu (Schwetzingen, Wörlitz), v Maďarsku (Dég, Doba) a v Anglii (Stowe, Kew a Stourhead). Třetí část se zaměří nejenom na Josepha Hardtmutha coby podnikatele a zakladatele úspěšné obchodní firmy, ale rovněž i na jeho potomky a historii firmy. Zde bude navázáno na dosavadní výzkum mapující 19. století, který bude doplněn o nové poznatky. Nebude opomenuto i konkurenčmí soupeření s jihoněmeckými firmami. Zpracovány budou nejvýznamnější změny jak v osobním životě rodiny, tak ty, které zasáhly do vývoje a podnikatelských aktivit firmy v 20. století.

 

Předpokládané výsledky projektu:

  • 1x Npam – památkový postup
  • 1x Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem
  • 1x A – audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
  • 6x Jost – recenzovaný odborný článek
  • 7x B – odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám)
  • 1x E – uspořádání výstavy (specifický výsledek programu NAKI II)
  • 3x W – uspořádání workshopu

 

Výsledky projektu

Specializovaná mapa

Popis metod a výsledků

Průvodní zpráva

článek v Prameny a studie 65: Zdeněk Novák, Lednicko-valtický areál v širších evropských souvislostech a se stavbami Josepha Hardtmutha jako prostředí pro odborné zahradnické vzdělávání

článek v Prameny a studie 67: Zdeněk Novák – Roman Zámečník, Joseph Hardtmuth a krajinářská zahrada