Ukončené projekty

Justiční statky

 

Řešitelé:

Mgr. Šárka Steinová, archiv NZM Praha
Bc. Ondřej Hladík, Kabinet dokumentace a historie Vězeňské služby ČR

Cíl: Monografické zpracování tématiky justičních statků existujících na přelomu 40. a 50. let 20. st. probíhající za účasti archivu NZM Praha a Kabinetu dokumentace a historie Vězeňské služby ČR.

Přípravné práce: 

Průzkum archiválií vztahujících se k dané tematice

  • archiválie z fondu S SNV uložené ve IV. oddělení NA Praha
  • zjištění existence vládních nařízení a rozhodnutí týkajících se justičních statků
  • průzkum dochovanosti archiválií ve fondu Ministerstva spravedlnosti v NA Praha
  • zjištění existence korespondence mezi justičními statky a místními samosprávami, uložené ve Státních okresních archivech

Zhodnocení:

Po zvážení všech alternativ vybrat druh výstupu.

  • články publikované v odborné literatuře
  • monografické zpracování tématu s možností využití grantu

Odhadovaný čas zpracování:

  • přípravná fáze: leden – prosinec 2008
  • zhodnocení přípravných prací: leden 2009
  • zpracování výstupů: leden 2008 – září 2009; možnost publikování dílčích výsledků v odborné literatuře