Příběh zemědělství – Praha

cyklus přednášek Nový pohled na dějiny zahradního umění

Termín konání: 10. 1. 2023 – 14. 3. 2023

cyklus přednášek Nový pohled na dějiny zahradního umění

Od ledna do března 2023 vás zveme do Národního zemědělského muzea na cyklus deseti přednášek Zdeňka Nováka věnovaných dějinám zahradního umění.

Přednášky probíhají vždy v úterý od 17 do 19 hodin v sále pražské budovy muzea.

Vstup na přednášky je zdarma. 

Ing. Zdeněk Novák, generální ředitel Národního zemědělského muzea, je odborníkem v oblasti památkové péče, ochrany kulturního dědictví, kulturní krajiny a historie zahradního a krajinářského umění. Na tato témata publikoval řadu odborných statí a přednášek. Je členem mezinárodní nevládní organizace ICOMOS, kterou zastupoval jako řádný člen s hlasovacím právem v mezinárodní komisi ICOMOS-IFLA pro ochranu historických zahrad a kulturní krajiny.

Cyklus přednášek vznikl za podpory z programu NAKI Ministerstva kultury ČR.

Seznam přednášek:

10. 1. 2023

Zahrada a její nesmrtelní obyvatelé

17. 1. 2023

Ráj a zahrady související

24. 1. 2023

Italské zahrady humanismu a renesance

31. 1. 2023

Francouzské zahrady absolutismu I.

7. 2. 2023

Francouzské zahrady absolutismu II.

14. 2. 2023

Zahrada anglická, zahrada čínská a japonská

21. 2. 2023

Zahrada rokoková a anglo-čínská

28. 2. 2023

Zahrada krajinářská a přírodně krajinářská

7. 3. 2023

Zahrada malířsko-krajinářská

14. 3. 2023

Zahrady 20. století

cyklus přednášek Nový pohled na dějiny zahradního umění, NZM 2023