Muzeum vinařství, zahradnictví a krajiny – Valtice

Tajemný život v půdě

Tajemný život v půdě

Lektorský program navazuje na expozici Tajemný život v půdě. Dětem půdu představíme jako jednu z hlavních podmínek života na planetě Zemi.

Děti se seznámí s typy našich půd, půdním edafonem, na interaktivních modelech zhlédnou působení větrné a vodní eroze a mnohé další. Součástí programu jsou také zajímavá videa ze života pod zemí, prezentace o půdním edafonu nebo veselé tvoření.

Program je prezentován hravou a zábavnou formou a je vždy přizpůsoben věku dětí.


Objednávky e-mailem nebo telefonicky:

Mgr. BcA. Aneta Nejedlíková    aneta.nejedlikova@nzm.cz    +420 724 930 393

RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Environmentální výchova

Cílová skupina: 3.–4. ročník ZŠ, 5.–6. ročník ZŠ, 7.–9. ročník ZŠ

Délka: 45 minut

Počet žáků: max. 25

Cena: 80 Kč/dítě