Národní zemědělské muzeum

Publikace zdarma ke stažení

Publikace zdarma ke stažení

Vzhledem k aktuální situaci nabízíme naše knižní novinky a většinu dříve vydaných publikací v elektronické podobě zdarma ke stažení.

Najdete zde nejen odborné historické publikace, katalogy k výstavám či sbírkám, ale i knížky, které popularizují zemědělská témata a jsou určené zejména pro děti a mládež.

Níže vám představujeme výběr z knižní produkce Národního zemědělského muzea, přehled všech vydaných publikací najdete na nzm.cz/publikace.

 

 

Udidla v historii a dnes (typy a působení), Anna Nedvídková

Udidla v historii a dnes, obálka

Kniha Anny Nedvídkové mapuje historický vývoj udidel, jejich význam a postupnou proměnu v závislosti na jezdeckých požadavcích, která si vyžadovala různá historická období. Ukázky užívání udidel v proslulých jezdeckých školách i stručný nástin postupného přechodu od násilných jezdeckých pomůcek k přirozenějšímu a pro koně méně bolestivému ježdění. Srozumitelný přehled různých typů dříve i dnes používaného uždění, různých druhů nánosníků a pomocných otěží jako jsou martingaly, vyvazovací či průvlečné otěže, včetně jejich účinků. Závěrečná část je věnována výběru vhodného udidla a parametrům, které je třeba při výběru udidla zohledňovat.

více informací a pdf ke stažení

Koně v životě a obrazech malíře Ludvíka Vacátka, Petr Kmošek

Koně v životě a obrazech malíře Ludvíka Vacátka, obálka
 

Monografie Petra Kmoška Koně v životě a obrazech malíře Ludvíka Vacátka je ojedinělým pokusem o zachycení dramatického života a rozsáhlého díla žáka pražské a mnichovské akademie výtvarných umění. Jde o zprvu vysoce ceněného, posléze zatracovaného a donedávna ještě neoprávněně opomíjeného malíře zvířat a především koní. Vacátko (* 1873, † 1956) sice náleží původem a rodinným zázemím do okruhu východočeského umění první poloviny 20. století, ale svými výtvarnými počiny přesahuje hranice regionu a řadí se nejen do národního, ale i evropského kulturního a uměleckého kontextu. Monografie představuje rozsáhlý soubor Vacátkových děl nacházejících se ve veřejných i soukromých sbírkách, včetně sbírky Národního zemědělského muzea. Její nezbytnou součástí je také dobová fotodokumentace přibližující malířův život.

více informací a pdf ke stažení

 

Motorová pila a její historie, Vladimír Simanov – Radan Bernacký

Motorová pila a její historie, obálka

Publikace Motorová pila a její historie autorů Vladimíra Simanova a Radana Bernackého se komplexně zabývá základním mechanizačním prostředkem těžby dříví – motorovou pilou. Kniha přináší nové poznatky nejenom k problematice historických a společenských souvislostí, ale i k vývoji motorových pil včetně potřebných technických detailů. Vzhledem k tomu, že se v Československu motorové pily od 50. let minulého století nevyrábí, je věnována zvýšená pozornost „české, resp. československé konstrukční stopě“ , která je ve vývoji motorových pil významná, ale téměř neznámá. Publikace je bohatě vybavená obrázky a fotografiemi, datace je doložena citacemi včetně dostupných čísel patentových spisů. Specifický vývoj mechanizace lesní těžby na území Československa je dokumentován výstižnými texty a přehlednými tabulkami.

více informací a pdf ke stažení

 

Včelí úly, Evžen Báchor

Včelí úly, obálka

Publikace Evžena Báchora mapuje výskyt i vývoj včelích úlů po celém světě a zachycuje tak staletí trvající neutuchající snahu člověka o vytvoření ideálního včelího příbytku. Rozličná pojetí úlích systémů svými tvary i zpracováním odkazují na rozdílné přírodní podmínky, řemeslnou zručnost i místní tradice napříč kontinenty. O prezentovaných úlech je zde možné najít jak potřebné údaje technického i praktického rázu, tak porovnání vhodnosti jejich používání v minulosti i současnosti. Graficky netradičně pojatá publikace přispívá k popularizaci oboru včelařství, vytváří prostor pro další bádání na poli apikulturologie a otevírá cestu k dalšímu a hlubšímu propracování tématu.

více informací a pdf ke stažení

 

Justiční statky – vězni a zemědělství, Ondřej Hladík – Šárka Steinová

Justiční statky, obálka

Vedle vězeňských táborů, zřizovaných podle sovětského vzoru, přežívala také zařízení, v nichž se po omezenou dobu dařilo udržovat při životě fragmenty z prvorepublikové tradice humanizace výkonu trestu. Konkrétně se jednalo o využití práce v zemědělství jako účinné převýchovné metody. Nikoliv tedy trestní ústav jako prvoplánově represivní zařízení určené nepřátelům režimu, ale místo, kam sice po únoru 1948 rovněž doléhala ideologizace, ale ve specifické umírněné podobě. Tato skutečnost měla svoje důvody a jedním z úkolů monografie Ondřeje Hladíka a Šárky Steinové je i jejich osvětlení.

více informací a pdf ke stažení

 

Sbírka parafínových modelů jablek, Vilém Křeček – Kamila Svobodová – Dominika Švédová

Sbírka parafínových modelů jablek, obálka

Publikace Viléma Křečka, Kamily Svobodové a Dominiky Švédové prezentuje rozsáhlý soubor sádrových a parafinových modelů ovoce a zeleniny, který uchovává pobočka Národního zemědělského muzea ve Valticích.

více informací a pdf ke stažení

 

100 let Národního zemědělského muzea, Eduard Kubů – Jiří Šouša – Antonín Šimčík a kol.

100 let Národního zemědělského muzea, obálka

Kniha představuje rozsáhlý sbírkový fond muzea, který v současné době čítá přes 100 000 předmětů a souborů předmětů, výsledky vědecké práce i jejich prezentaci a popularizaci v rámci expozic, výstav či publikační činnosti. Je doplněna bohatým obrazovým materiálem.

> více informací a pdf ke stažení

 

Příběhy ze stoletého muzea, Monika Tomíčková – Olga Pohl

Příběhy ze stoletého muzea, obálka

 Co přesně rozhoduje o tom, že se nějaká věc stane muzejním exponátem? Je to napínavý příběh, zamotaný osud, štěstí, náhoda, nebo naopak velká komplikace, jsou to věci nejběžnější, nebo naopak nejzvláštnější? Prostřednictvím pětadvaceti příběhů prezentuje knížka jednotlivé podsbírky Národního zemědělského muzea.

více informací a pdf ke stažení

 

Venkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době, Jitka Balcarová – Eduard Kubů – Jiří Šouša

Venkov, rolník a válka, obálka

Původní vědecké dílo přispívající do diskurzu jednoho z velkých témat moderních agrárních dějin, tj. postavení venkova a venkovana v období válek, počínaje válkou třicetiletou a konče válkou studenou.

více informací a pdf ke stažení

 

Zahrada Evropy. Kritický katalog výstavy, Zdeněk Novák – Roman Zámečník

Zahrada Evropy. Kritický katalog výstavy, obálka

Kritický katalog k výstavě Zahrada Evropy, která se konala v 20. 12. 2017 – 30. 4. 2018 na zámku Lednice. Výstava přibližovala hodnoty a dějiny Lichtenštejnských panství Lednice a Valtice.

více informací a pdf ke stažení

 

Vývoj lesnické techniky v českých zemích v letech 1945–1992, Vladimír Simanov

Vývoj lesnické techniky v českých zemích v letech 1945–1992, obálka

Všestranná použitelnost dřeva pro výrobu nástrojů, jako stavebního materiálu i paliva vedla k tak intenzívní exploataci lesů, že se nestačily samovolně obnovovat a v blízkosti lidských sídel jich již ve středověku začalo ubývat. V novověku se tempo jejich úbytku stupňovalo s růstem počtu obyvatel, nástupem průmyslové velkovýroby a rozšiřováním způsobů využití dřeva. Vznik lesnictví byl logickou reakcí na stav, kdy lesům hrozil zánik, což by vyvolalo kolaps lidské společnosti, jež byla téměř zcela závislá na dříví energeticky i materiálově.

více informací a pdf ke stažení

 

 

Vylušťovač jetele, kresba z Encyklopedie strojů a nářadíEncyklopedie strojů a nářadí

Praktické ilustrované encyklopedie obsahující popisy strojů a nářadí z jednotlivých oblastí zemědělské a lesnické produkce a venkovských řemesel. 

Stáhněte si pdf: 

ENCYKLOPEDIE STROJŮ A NÁŘADÍ: Lesnictví, myslivost a rybářství (21 MB)      

ENCYKLOPEDIE STROJŮ A NÁŘADÍ: Zahradnictví (4 MB)

ENCYKLOPEDIE STROJŮ A NÁŘADÍ: Zemědělství (9,4 MB)

ENCYKLOPEDIE STROJŮ A NÁSTROJŮ: Potravinářská výroba (9,4 MB)

ENCYKLOPEDIE NÁŘADÍ, STROJŮ A POMŮCEK: Venkovská řemesla (7,3 MB)

 

 

> všechny publikace Národního zemědělského muzea