Národní zemědělské muzeum

Výročí v roce 2020

Výročí v roce 2020

Zajímavé životní osudy, zapomenuté objevy, vynálezy, které znamenaly pokrok. To vše ukrývají sbírkové předměty, kterých Národní zemědělské muzeum v současné době spravuje více než 100 tisíc. Systematicky je sbírá, shromažďuje a vědecky zpracovává již od roku 1842, kdy vzniklo lesnicko-lovecké muzeum na Ohradě a jehož sbírkový fond je dnes součástí naší sbírky.

Muzejní sbírkové předměty se dělí na dvě základní skupiny – artefakty, to jsou výtvory člověka, a naturfakty – přírodniny. Kromě nich si ale všímáme i lidí, kteří se jednotlivým oborům věnovali, ať už profesně nebo vědecky, a také osobnostem, jejichž pozůstalost či její části nám je ctí spravovat. Osudy, objevy, vynálezy, ale i umělecké díla vám postupně představujeme v našem cyklu Výročí.

140 let zavařovací skleniceJak zavařovali naši předkové? Od měchuřiny, hedvábného papíru, pergamenu či celofánu ke gumovému těsnění a kovovým Twist-off víčkům – to je ve zkratce vývoj technologií konzervace ovoce a zeleniny do zavařovacích sklenic. Do skla se jídlo ukládalo již v 17. století, zásadní byl vynález gumového těsnění v roce 1880. Domácí konzervace ovoce a zeleniny se neobejde bez specifických obalů, které mají v našich domácnostech dlouholetou tradici.

> celý text

Národopisná výstava českoslovanská, 1895Grunt hanácký, slovácká vinná bůda z Moravy, Čičmanské gazdovství, rybárna či rychta – tyto a mnohé další regionální stavby byly postaveny na pražském Výstavišti během Národopisné výstavy českoslovanské. Výstava byla zahájena 15. května 1895, trvala do 31. října téhož roku a navštívily ji více než 2 miliony návštěvníků.  Vystavené předměty vytvořily základ sbírky tehdy vznikajícího Národního zemědělského muzea.

> celý text

Georgica curiosa – 360 letRozsáhlou zemědělskou encyklopedii Georgica curiosa začal psát  Wolfgang Helmhard von Hohberg v roce 1660 a dokončil ji v roce 1682. Jedná se o vzácný doklad tehdejších zvyklostí a způsobů hospodaření. Encyklopedie obsahuje mnoho hodnotných ilustrací – mědirytin, dřevořezů a listy s nákresy. První vydání této knihy má ve své sbírce také Národní zemědělské muzeum Kačina.

> celý text

Ondatra pižmová 115 let v Čechách

V roce 1905 přibyl do Čech nový druh savce – ondatra pižmová. „Viníkem“ byl hrabě Josef Jeroným Colloredo-Mannsfeld (1866–1957), který se s ondatrami setkal na svých četných výpravách po Severní Americe. V roce 1905 je vypustil na svém panství v Dobříši a několika dalších lokalitách. Ondatra postupně osídlila celou Evropu a stal se z ní škůdce i cenný úlovek.

> celý text

lesník Rudolf Hacker

Rudolf Hacker (1859–1920) byl významný český lesník, školkař a vynálezce. Hlavním cílem lesního školkařství je zabezpečit dostatečnou produkci kvalitního sadebního materiálu pro umělou obnovu lesa. I v tomto odvětví lesnictví máme mnoho významných osobností, které určovaly český i evropský vývoj. 

> více o Rudolfu Hackerovi

Zápisky a vytištěné autorské publikace Rudolfa Hackera

patent Marie Terezie na ochranu včel, 245 letPřed 245 lety vydala panovnice Marie Terezie patent na ochranu včel. Bylo zakázáno hubení včel, umožněno kočovat se včelstvem za pastvou a krádež včelstva byla nově posuzována podle trestního zákoníku a řešena zemským soudem. Nově zřízenou hlavní včelařskou školu ve Vídni vedl dokonce český učitel Antonín Janša. Národní zemědělské muzeum vlastní několik vzácných včelařských exponátů – tím nejvzácnějším je včelí úl Desaterák umístěný na zámku Kačina.

> celý text

Vilém Věnceslav Havelka, Umění lesníVilém Věnceslav Havelka (1780–1847), jeden z národních lesnických buditelů, kteří se zapsali zlatým písmem do dějin oboru. Svými praktickými zkušenostmi a odbornou editorskou prací přispěl k překladu a české verzi vydání jedné z prvních lesnických encyklopedií s názvem „Umění lesní“. Jeho práce je připomenuta pamětní deskou v „Lesnickém slavíně“ ŠLP MZLU Křtiny.

> celý text

parní oračka Libuše

Parní oračka Libuše anglické firmy Fowler, jeden z nejvzácnějších sbírkových předmětů Národního zemědělského muzea, se v letošním roce dožívá významného výročí – 115 let od výroby. Lokomobila Libuše tvoří pár s Přemyslem, a je tak součástí jediné dochované parní orební soupravy u nás.

> celý text

Jan Evangelista Chadt Ševětínský

Ve středu 26. února uplynulo 160 let od narození významné osobnosti českého lesnictví, zakladatele tradice památných stromů, pedagoga a spisovatele Jana Evangelisty Chadta (Ševětínského). Za svého života vydal více jak 40 svazků odborné lesnické literatury, vděčíme mu za zachování odborného názvosloví i založení tradice mapování památných stromů.

> celý text

Zdeněk Burian

Zdeněk Burian (11. 2. 1905 – 1. 7. 1981), geniální malíř a ilustrátor, který, přestože nikdy necestoval, nám dovedl zprostředkovat cizokrajné země i zvířata. Dodnes se s ním vydáváme i na cestu časem za pravěkými lovci a sběrači, abychom poznali jejich kulturu a způsoby lovu.

> celý text

Rudolf Kolovrat Krakovský

Před 190 lety, 9. 2.1830, se narodil Rudolf Kolovrat Krakovský, významný český přírodovědec a zejména včelař.  V podsbírce živočišné výroby Národního zemědělského muzea jsou dochovány úly z jeho včelnice, a to včetně včelařského nářadí.

> celý text