Pronájmy

Ceník pronájmů a záborů v Národním zemědělském muzeu Praha

Přehled a popis prostor, které nabízí Národní zemědělské muzeum Praha

 Kontaktní osoba: Ing. Květa Syslová  +420 608 024 505,   kveta.syslova@nzm.cz

Krátkodobé pronájmy

Ceny zahrnují pronájem mobiliáře, AV techniky a ozvučení. Ceny jsou uvedeny BEZ DPH.

Prostor

Cena za 1 hodinu *

Cena za půl dne *

Cena za celý den *

Velký multifunkční sál 3 000 11 000 20 000
Malý multifunkční sál
(včetně pódia a gastronomického zázemí, které je součástí sálu)
1 300   5 000   9 000
Velký výstavní sál 3. patro 3 000 11 000 20 000
Malý výstavní sál 3. patro 1 200   4 500   8 000
Objevovna 1 600   6 000 10 000
Foyer 1 800   7 000 13 000
Gastrostudio 
(včetně prostoru před studiem určeného ke konzumaci během kurzů vaření)
4 000 Kč    
Dětská gastronomická herna 3 000 Kč  10 000 19 000
Živá zahrada výhledů – střešní terasa  4 000 15 000 25 000
Jede traktor 1 700   6 000 11 000
Zahrada první republiky 1 800   7 000 13 000
Dvůr a Zahrada první republiky 3 500 Kč 12 000 20 000
Prostory se stálými expozicemi nebo dlouhodobými výstavami
(Rybářství, Myslivost, Laboratoř ticha, Voda v krajině, Zemědělství, výstavní sál ve 2. patře)
9 Kč/m2 35 Kč/m2 60 Kč/m2
Svatební obřad na střešní terase
(v ceně je navíc zahrnuta hodina na přípravy a hodina po obřadu)
6 000    
Svatební obřad v Zahradě první republiky
(v ceně je navíc zahrnuta hodina přípravy a hodina po obřadu)
2 000 Kč     
Pronájem celé budovy

Celá budova NZM na 1 den 

                                          190 000(229 900 Kč vč. DPH)

* Na pronájem resortním organizacím MZe a partnerským organizacím jsou stanoveny slevy z nájmu. Pro bližší informace nás kontaktujte emailem nebo telefonicky paní Ing. Květu Syslovou, 608 024 505.

Čas pronájmu se počítá od převzetí prostor nájemcem do převzetí prostor pověřeným pracovníkem muzea po ukončení akce.

V otevírací době muzea bude umožněno účastníkům každé nájemcovy akce navštívit zdarma expozice muzea při dodržení Návštěvnického řádu muzea.

Zábor prodejního místa při akcích pořádaných NZM

Cena záboru prodejního místa bude stanovena na základě vyplnění přihlášky na akci NZM, kde prodejce uvede rozměry stánku. Cena uvedena bez DPH.

Prodejní místo

(V základní ceně je zahrnuto zapůjčení mobiliáře pro prodejní místo v budově muzea, v případě prodejního místa mimo budovu je nutný vlastní stánek.)

100 Kč/ m2

Přípojka elektřiny 230 V

(částka za jednu zásuvku, připočítává se k ceně za prodejní místo)

100

Přípojka elektřiny 400 V

(částka za jednu zásuvku, připočítává se k ceně za prodejní místo)

150