MAM do výuky!

Národní zemědělské muzeum se zapojilo do projektu MAM do výuky!

projekt MAM do výuky!Národní zemědělské muzeum se zapojilo do projektu "MAM do výuky! Zavádění moderních aktivizujících metod do výuky na ZŠ se zaměřením na rozvoj kompetencí žáků k udržitelnému rozvoji", který je řešen v rámci Operačního programu Praha – pól růstu, výzvy SC 4.2 – Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti, kterou vypsal Magistrát hlavního města Prahy. Řešitelem projektu je Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT).

V rámci projektu probíhají v prostorách Národního zemědělského muzea, jakožto významné instituce na poli neformálního vzdělávání v oblasti společenských i přírodních věd, semináře s učiteli ze zapojených pražských základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií, zaměřené na prohloubení a rozvoj znalostí v oblasti aplikace aktivizujících metod do výuky s důrazem na sociální pilíř udržitelného rozvoje. Muzeum hraje v tomto projektu nezastupitelnou roli prostředníka mezi formálním a neformálním vzděláváním a nositele inovativních přístupů na poli moderních výukových metod a forem.

Cílem projektu je vytvoření edukačních programů pro žáky a pedagogy s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí ve vztahu k sociálnímu pilíři udržitelného rozvoje, které budou díky zpracovaným metodickým materiálům dostupné širokému publiku jak v Národním zemědělském muzeu, tak v dalších institucích.


logo OP Praha - pól růstu ČR


Fotografie z projektu MAM do výuky!