MAM do výuky!

Národní zemědělské muzeum v projektu MAM do výuky!

Národní zemědělské muzeum je zapojené do projektu "MAM do výuky! Zavádění moderních aktivizujících metod do výuky na ZŠ se zaměřením na rozvoj kompetencí žáků k udržitelnému rozvoji", který je řešen v rámci Operačního programu Praha – pól růstu, výzvy SC 4.2 – Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti, kterou vypsal Magistrát hlavního města Prahy. Řešitelem projektu je Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

V rámci projektu probíhaly v prostorách Národního zemědělského muzea, jakožto významné instituce na poli neformálního vzdělávání v oblasti společenských i přírodních věd, semináře s učiteli ze zapojených pražských základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií, zaměřené na prohloubení a rozvoj znalostí v oblasti aplikace aktivizujících metod do výuky s důrazem na sociální pilíř udržitelného rozvoje.

V zimě úspěšně proběhl první cyklus setkání s učiteli, na jaře jsme v našem muzeu přivítali také druhou skupinu učitelů, tentokrát nejen ze základních škol, ale také z několika pražských gymnázií. Navíc na naše programy dorazilo také 10 skupin žáků ze škol zapojených do prvního běhu projektu. A již nyní se připravujeme také na žáky ze škol druhého cyklu.


MAM do výuky! Zavádění moderních aktivizujících metod do výuky na ZŠ se zaměřením na rozvoj kompetencí žáků k udržitelnému rozvoji, NZM Praha