Muzeum potravin a zemědělských strojů – Ostrava

Beseda s fotografem a noční směna – zažijte ostravskou Muzejní noc!

Beseda s fotografem a noční směna – zažijte ostravskou Muzejní noc!

Beseda s fotografem Jindřichem Štreitem, chemické pokusy s mlékem i nonstop směna v pivovaru – to je program letošní Muzejní noci v Národním zemědělském muzeu Ostrava. V sobotu 28. srpna od 17 hodin až do půlnoci se můžete těšit na bohatý program plný zábavy i poznání.

Muzejní noc zahájí v 17 hodin volná prohlídka expozic Zemědělská technikaDepozitář potravin a Galerie českých potravin a výstav 50 let pivovaru Radegast v NošovicíchJindřich Štreit a lidé v zemědělství.

Od 17 do 20 hodin vám v programu, který je přichystán ve spolupráci s Ústavem analýzy a chemie potravin technologické fakulty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, pomůžeme poodhalit Tajemství mléka. Už vás někdy napadlo, kolik mléka byste měli denně vypít a jestli je mléko vůbec zdravé? Kolik mléka je potřeba na výrobu jogurtu nebo sýru a kdo nám krade vápník? Během doprovodných aktivit si budete moci vyzkoušet, jak se vyrábí sýřeniny, jejichž výsledkem je pak sladký sýr (tvaroh) a syrovátka. Zkusíte si změřit povrchové napětí mléka pomocí potravinářského barviva a saponátu, porovnat pH mléka s vybranými nápoji a také se bude hledat ztracený vápník. K vidění budou odvápněné kosti a vysvětlí se význam vápníku pro lidský organizmus.

V 18 hodin Výstavu Jindřich Štreit a lidé v zemědělství doplní BESEDA S JINDŘICHEM ŠTREITEM, kterou bude moderovat Jiří Siostrzonek, slezský sociolog, fotograf a vysokoškolský pedagog Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Beseda bude vycházet z výstavy a témat zemědělství, člověk v krajině, zemědělské profese, životní styl vesnické komunity, vztah lidí k půdě, zvířatům, rituály a kulturní aktivity na vesnici v historii a dnes.

Od 20 do 24 čeká vás, návštěvníky, NOČNÍ SMĚNA nejen na poli, ale také v pivovaru.

Které stroje o žních pracují i v noci? Dnes probíhají zemědělské práce nikoli výjimečně i v noci, včetně například setí. V expozici zemědělské techniky si po setmění můžete prohlédnout mlátičky a kombajny, které jsou podstatné pro efektivní sklizeň.

Co se děje v pivovaru po setmění? V pivovaru se vařilo nonstop, v nepřetržitém provozu jela varna a spilka. Na třísměnný provoz pracovala sladovna a stáčírna do lahví. Dále kotelna, strojovna a údržba. Práce v pivovaru měla i určitá specifika vycházející z povahových vlastností prvního sládka. Ten pedanticky vyžadoval čistotu v provozu a brzy ráno, často ještě za tmy, obcházel jednotlivé provozy a zjišťoval stav práce.

Chybět nebude ani opékání špekáčků a čepovaný Radegast před budovou Národního zemědělského muzea. Tak naviděnou na Muzejní noci v sobotu 28. srpna!

Fotoalbum