Projekty IROP

Projekt IROP – Čáslav

Na projekty IROP je poskytována finanční podpora z EU.

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001661

Projekt Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav

Charakteristika projektu

Projekt počítal s vybudováním centrálního depozitáře pro uložení sbírkových předmětů. NZM v současné chvíli nedisponuje centrálním depozitářem a sbírkové předměty jsou uloženy na jednotlivých pobočkách. Stávající depozitární prostory jsou však ve zcela nevyhovujícím stavu, který neumožňuje efektivní ochranu sbírkových předmětů a neodpovídá zákonu. Z toho důvodu bylo vybudování nových depozitárních prostor, které budou sloužit pro celkem tři pobočky NZM (Praha, Čáslav, Kačina), zcela nezbytné.

 

Cíle projektu

Cílem projektu je v první řadě ochrana kulturního dědictví v podobě sbírkových předmětů NZM. Této ochrany bude dosaženo prostřednictvím vybudování nového objektu provozně nízkonákladového depozitáře, který bude splňovat všechny podmínky pro řádné uchování sbírkových předmětů pro budoucí generace. Výstavba nového depozitáře pak mimo jiné zajistí:

  • posílení ochrany kulturního dědictví (lepší podmínky pro sbírkové předměty);
  • efektivnější způsob evidence sbírkových předmětů;
  • zpřístupnění uložených předmětů pro badatelské účely.

 

Ukončení realizace projektu Provozně nízkonákladový depozitář NZM v Čáslavi

Dne 30. 11. 2021 byla ukončena realizace projektu Provozně nízkonákladový depozitář NZM v Čáslavi, který byl financován z Integrovaného regionálního operačního programu.

V rámci realizace projektu byl vybudován nový provozně nízkonákladový depozitář v areálu pobočky NZM, který splňuje všechny podmínky pro řádné uchování sbírkových předmětů. Výstavba nového depozitáře zajistila zvýšení ochrany sbírkových předmětů, efektivnější způsob evidence sbírkových předmětů a zpřístupnění uložených předmětů pro badatelské účely.

Badatelna je zpřístupněna odborné veřejnosti duben – říjen ve dnech pondělí až čtvrtek od 8:00 do 14:00 a v pátek od 8:00 do 12:00. Email: badatelna@nzm.cz.

Součástí objektu je rovněž konzervátorko-restaurátorská dílna sloužící ke konzervaci a restaurování sbírkových předmětů. K ošetření předmětů, které mohou být potenciálně napadeni škůdci, slouží tzv. termokomora. Jedná se zařízení, které umožňuje netoxickou likvidaci dřevokazného hmyzu.

Náklady projektu: 155 762 673 Kč, z toho dotace: 103 862 696 Kč.

 

Ukončení projektu:

  • 30. listopad 2021

Fotoalbum