Projekty IROP

Projekt IROP – Valtice

Na projekty IROP je poskytována finanční podpora z EU.

Projekt Modernizace areálu a zefektivnění správy podsbírek NZM Valtice

Národní zemědělské muzeum Valtice, otevření muzea po rekonstrukci

V úterý 18. června v 10:30 hodin proběhlo slavnostní otevření nově zrekonstruovaných prostor muzea vinařství, zahradnictví a krajiny ve Valticích. V rámci projektu financovaného z evropských fondů vznikly tři nové expozice – Národní expozice vinařství, Tajemný život v půdě a v novém podání také Krajina Lednicko-valtického areálu. Modernizace areálu přinesla i lepší podmínky pro uložení sbírkových předmětů a práci kurátorů. Ze všech projektů IROP, v nichž uspělo Národní zemědělské muzeum, je ten valtický jako první dokončený, a to v plánovaném termínu.

Modernizací areálu muzeum výrazně zlepšilo podmínky pro uchovávání sbírkových předmětů ve svých depozitářích. Zastaralý úložný systém byl nahrazen novými posuvnými prachotěsnými regály. Rekonstrukcí prošla i střecha budovy a podkroví, kde v dosud nepřístupných půdních prostorách vznikla malá expozice zemědělských nástrojů, jako jsou postřikovače, plečky, rádla.

Muzeum získalo novou pavlač ve dvorní části druhého nadzemního podlaží, která bude sloužit ke krátkodobým sezónním výstavám. Součástí modernizace bylo rovněž zpřístupnění expozic pro návštěvníky s omezenou mobilitou, k lepšímu komfortu přispělo také vybudování výtahu.

Projekt Modernizace areálu a zefektivnění správy podsbírek Národního zemědělského muzea Valtice byl financován z programu Integrovaného regionálního programu (IROP) Evropské unie a Ministerstvem zemědělství, které je zřizovatelem muzea.

Způsobilé náklady projektu činily 57,97 mil. Kč, z toho 15 % (8,70 mil. Kč) bylo hrazeno ze státního rozpočtu. 

Projekt je v době udržitelnosti od 21. 4. 2020 do 20. 4. 2025.


Z rekonstrukce a slavnostního otevření Národního zemědělského muzea Valtice (2018–2019)