Věda pro zemi

Věda pro zemi 2016

Seznam soutěžních prací

Seznam vítězných prací I. ročníku soutěže Věda pro zemi

 

Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny na MEZINÁRODNÍ AGRÁRNÍ KONFERENCI, která se konala 13. a 14. října 2016 v Národním zemědělském muzeu.

Vyhlášení vítězů I. ročníku soutěže „Věda pro zemi 2016“

V dubnu 2016 byl vyhlášen I. ročník soutěže o nejlepší bakalářské, diplomové a doktorské práce pod názvem „Věda pro zemi“. Dlouhodobým cílem soutěže je vytvořit podmínky pro odbornou interdisciplinární diskuzi se zástupci z praxe, ze soukromého i neziskového sektoru, ze státní správy a samosprávy a z akademické sféry a v rámci prohlubování a zkvalitňování vědecko-výzkumné činnosti ocenit tvůrčí aktivity studentů při tvorbě jejich bakalářských, diplomových a doktorských prací a zvýšit tak zájem vysokoškolských studentů o zveřejňování výsledků jejich bádání.

Do soutěže se celkem přihlásilo 22 mladých vědců s pracemi tematicky široce objímajícími rozmanitý agrární sektor. Autoři oceněných prací převzali své diplomy v rámci konání mezinárodní agrární konference „Venkov, rolník a válka ve střední Evropě novověku. Od třicetileté války do války studené“ dne 13. října 2016.

Muzeum umožní vítězům a části zúčastněných publikovat jejich práce a plně věří, že tato soutěž bude v budoucnu jedním z nástrojů, které budou motivovat mladou generaci k úspěšné vědecké práci.


Fotoalbum