Věda pro zemi

Věda pro zemi 2018

Výsledky soutěže Věda pro zemi 2018

Kategorie: Doktorská práce (1. místo)

PhDr. Miloš Hořejš, Ph.D., Nacistická germanizační a osídlovací politika v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1942-1945

Kategorie: Diplomová práce (1.–3. místo)

Ing. Denisa Andonovová, Zahrady pro gastronomické využití

Mgr. et Mgr. Eva Jourová, Proměny vinařství na Hodonínsku v průběhu 20. století

 Mgr. Michaela Kašperová, Precizní zemědělství v Česku: Kvantitativní analýza faktorů ovlivňujících jeho osvojení

Kategorie: Bakalářská práce (1.–3. místo)

Bc. Michael Richter, Lidová strava v lokalitách obcí Staré Hamry a Bílá v Beskydech

 Bc. Alžběta Strouhová, Neonikotinoidy ve vodních ekosystémech a jejich vliv na necílové organismy

 Bc. Ondřej Vostarek, „Rewilding“ jako způsob krajinného managementu a možnosti jeho uplatnění v České republice

Slavnostní vyhlášení vítězů třetího ročníku soutěže Věda pro zemi proběhne v rámci Noci vědců, v pátek 5. října 2018 od 17 hodin v přízemí pražské budovy Národního zemědělského muzea.

 

> seznam prací přihlášených do soutěže Věda pro zemi 2018

 

Soutěž s názvem Věda pro zemi se koná již potřetí a je vyhlášena pro kategorie bakalářská, diplomová a doktorská práce. Jeden autor se může přihlásit ve všech třech kategoriích. 

Do soutěže přijímáme pouze obhájené práce. Závěrečná hodnocení provádí komise složená z členů Vědecké rady Národního zemědělského muzea, která bude rozhodovat na základě posudků externích odborníků v dané tematické oblasti. 

Nejlépe hodnocené práce budou publikovány. V roce 2017 vydalo Národní zemědělské muzeum publikaci Pavla Kotyzy Efekty podpor vzniku nových odbytových organizací v České, Slovenské a Polské republice, vítěznou doktorskou práci z prvního ročníku soutěže. > více o publikaci

Nejlepší autoři získají finanční ocenění v závislosti na druhu publikování od 1 000 Kč do 10 000 Kč.

 

Soutěž se koná pod záštitou ministra zemědělství.

 


Předávání cen soutěže Věda pro zemi, 8. 10. 2018, Národní zemědělské muzeum Praha