Stíny Kačiny - outdoorová hra

Národní hosté na Kačině více

Již od března 1945 se na Novodvorsku začaly objevovat skupinky tzv. „národních hostů“. Jednalo se o etnické Němce z východní, jihovýchodní a střední Evropy prchající před postupem Rudé armády, z níž měli němečtí civilisté panický strach. Jejich obavy byly zcela oprávněné, jelikož rudoarmějci se nelítostně mstili zajatým Němcům za zvěrstva, která na okupovaných územích Sovětského svazu spáchali příslušníci německé armády (Wehrmachtu) a Zbraní SS (Waffen-SS). Většinu uprchlíků tvořili ženy s dětmi a staří lidé, protože muži buď bojovali na frontě, nebo zemřeli na bojištích druhé světové války. Mnoho německých vojáků také skončilo v zajetí. Němečtí utečenci se snažili zachránit co nejvíce ze svého majetku. Ti šťastnější z nich převáželi vybavení domácností na vozech tažených koňmi nebo kravami. Velmi často byli k vidění plně naložené vozíky tlačené členy vysídlených rodin. Nejchudší uprchlíci si nesli své skrovné jmění v batozích a taškách. Miliony zoufalých civilistů doufaly, že bezpečí a ochranu naleznou v oblastech Německa dosud držených německou armádou nebo okupovaných západními Spojenci. Během své cesty na západ procházela řada běženců přes území Protektorátu. Z nařízení okupačních orgánů museli starostové českých a moravských obcí zajistit pro „národní hosty“ ubytování. Němečtí uprchlíci byli nejčastěji umisťováni do sokoloven, školních tříd a hostinských sálů. Několik jich nalezlo dočasné útočiště i na zámku Kačina, kde obývali sklepní místnosti. Když se 7. května 1945 začala ke Kutné Hoře blížit Rudá armáda, všechny rodiny „národních hostů“ ubytované na Kačině náhle zmizely neznámo kam. Je pravděpodobné, že utekly směrem ku Praze a dále do Německa. Dosud však žije jeden svědek, který tvrdí, že místní národní gardisté nahnali v noci německé běžence do kačinské obory, kde je postříleli a poté zahrabali do hromadného hrobu. Dokonce přibližně určil polohu masového hrobu v zámeckém parku, ale nikdo se zatím nepokusil ověřit, zda zde skutečně leží ostatky povražděných německých civilistů.