Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2017

Advent v Národním zemědělském muzeu – tisková zpráva

Národní zemědělské muzeum připravilo pro své návštěvníky pestrý adventní program

27. listopadu 2017

Zámecké slavnosti na Kačině, společná setkání a tvořivé dílny na zámku Ohrada, výroba vánočních dekorací ve Valticích nebo Adventní dílny a Mikuláš s divadelním představením v Praze – to vše může široká veřejnost zažít během předvánočních svátků na pobočkách Národního zemědělského muzea.

Pravý zámecký advent na zámku Kačina

V neděli 3. prosince od 10 do 16 hodin zámek Kačina – Muzeum českého venkova otevírá období adventu mimořádnou akcí. Veřejnost může vidět slavnostně vyzdobený zámek a připomenout si, co adventní čas znamená, jak se slavil v minulosti, oživit si vánoční tradice a vyzkoušet si vánoční zvyky. K vidění budou i unikátní mechanický betlém či obří adventní věnec, k ochutnání punč hraběte Chotka. Advent na zámku se stylově koná v hospodářském zázemí budovy - v kuchyních, prádelnách, dřevnících a dalších prostorách suterénu. Zámecké služebnictvo se zde bude připravovat na adventní čas a chystat Vánoce pro své panstvo – hraběcí rodinu Chotků a návštěvníci budou moci v každou celou hodinu zhlédnout jejich veselé vystoupení. Příležitostná výstava seznámí návštěvníky s historií Vánoc, následně si pak budou moci tradice sami vyzkoušet. V rozpálených zámeckých kamnech se bude péct pečivo, budou se zdobit perníčky, odlévat olovo, vyřezávat betlémy, věštit z polínek, vyrábět vánoční ozdoby a mnohé další. V rámci programu vystoupí pěvecký a hudební sbor ZUŠ Čáslav, základní škola Kolín IV představí vánoční příběh s koledami. Před zámkem budou také probíhat jezdecké ukázky. V případě sněhové nadílky budou připraveny i zámecké saně. Pro návštěvníky bude samozřejmě připraveno i občerstvení.

Vstupné: dospělí 50 Kč;  děti, studenti, senioři 30 Kč; ZTP, ZTP/P a děti do 3 let zdarma.

Prohlídky zámeckých interiérů dle platného ceníku.

 

Tři adventní neděle na zámku Ohrada

Návštěvníci jsou opět zváni do muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada, aby si vychutnali kouzlo předvánočního času. Společná adventní setkání se konají 3., 10. a 17. prosince vždy od 14 do 16 hodin. První adventní neděli 3. prosince se bude tvořit adventní kalendář a zdobit adventní věnec, další adventní neděle 10. prosince bude věnována zdobení perníčků bílkovou polevou a výrobě perníkových zápichů. V neděli 17. prosince se budou vyrábět ozdoby, malovat vánoční koule a řetězy z přírodních materiálů. Společnou tvorbu doprovodí hrou a zpěvem koled žáci a učitelé Střední lesnické školy v Písku. Nakonec na nádvoří zazáří vánoční stromek ozdobený společně vyrobenými ozdobami. Adventní akce jsou zároveň letošní poslední možností muzeum na loveckém zámku Ohrada navštívit.

 

Načerpejte vánoční atmosféru Národního zemědělského muzea Valtice

V neděli 3. prosince 2017 od 14.00 do 18.00 zde bude probíhat výstava Advent v muzeu. Ke zhlédnutí zde bude spousta tradičně i méně obvykle zdobených stromků, adventních věnců, svícnů a jiných vánočních dekorací. Nebude chybět tvořivá dílna, kde si mohou děti i dospělí vyrobit vánoční ozdobu. Na valtickém náměstí bude současně v tento den probíhat vánoční jarmark, kde zazní první koledy, zavoní punč či svařené víno a po setmění se rozzáří stovkami světel vánoční strom. Součástí výstavy bude také ukázka adventních věnců. Pro všechny, kteří každoročně vyrábí svůj vlastní adventní věnec nebo svícen, výstava nabídne i několik zajímavých rad, triků a nápadů. Nejen děti se mohou těšit na vánoční dílnu. Při výrobě a tvoření všichni mohou postupovat dle návodu nebo dát prostor vlastní fantazii a z nabídnutého materiálu vytvořit originální vánoční dekoraci.

Vstup do muzea bude na tuto akci volný.

 

Adventní dílny a Mikuláš v Národním zemědělském muzeu Praha

Přijďte se v sobotu 2. prosince připravit na nadcházející adventní svátky do Národního zemědělského muzea Praha. V úterý 5. prosince pak dětem přinese svatý Mikuláš nejen nadílku, ale i divadelní představení. V sobotu 2. prosince od 10 do 17 hodin se v Národním zemědělském muzeu Praha konají Adventní dílny. Návštěvníci se mohou věnovat pečení a zdobení perníčků a bezlepkového cukroví s lektorkou, výrobě adventních věnců, vyřezávání zvířátek do betlémů a dalším aktivitám. To vše v pravé předvánoční atmosféře – za zvuků koled, vůně pečeného cukroví, s nazdobeným vánočním stromem a vystaveným betlémem.

Nejen děti a rodiče jsou zváni 5. prosince 2017 v 11, 14 a 16 hodin na představení Andělé divadla KVELB. V představení se objevují andělé na chůdách s velkými křídly táhnoucí obrovské sáně, za zvuků rolniček zpívají a zvěstují lidem poselství. Ve zjevení se objevují prvky pouličního, jarmarečního a loutkového divadla, je v něm i dávka černého humoru, lehkosti a nadhledu kočovných kumštýřů. Součástí je také mikulášská nadílka pro děti. Představení i nadílka se odehrají na dvoře Národního zemědělského muzea.

 

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má pět poboček (Praha, Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada a Valtice). Jednotlivé pobočky Národního zemědělského muzea jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Muzeum nabízí řadu lektorských programů a každoročně pořádá několik desítek tematických akcí pro veřejnost.  

 

Lenka Martinková

Národní zemědělské muzeum

Tel.: 773 451 012       

lenka.martinkova@nzm.cz