Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2017

Memorandum se SPÚ – tisková zpráva

Národní zemědělské muzeum a Státní pozemkový úřad podepsaly memorandum o spolupráci

9. listopadu 2017

Ve čtvrtek 9. listopadu proběhl v budově Národního zemědělského muzea Praha slavnostní podpis memoranda, které zahájí úzkou spolupráci mezi Národním zemědělským muzeem a Státním pozemkovým úřadem. Ústředním tématem tohoto projektu se stává problematika ochrany vody a půdy.

Memorandum podepsali generální ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček a ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová. V pilotní fázi předpokládá projekt úzkou spolupráci pro rok 2018, kdy Národní zemědělské muzeum bude prostřednictvím vybraných aktivit zajišťovat propagaci klíčových témat Půda jako hlavní výrobní prostředek zemědělské produkce vyžadující péči a ochranu a Voda jako zdroj života, obnovitelné energie, problematika erozí, sucha, krajinotvorby, hospodaření s přírodními zdroji vzdělávání a poradenství. „Kromě důležitosti témat Půda a Voda je projekt významný zejména v tom, že nejde jen o osvětu v Praze, ale zapojí se všechny naše pobočky v regionech. V budoucnu bychom takto rádi spolupracovali také s dalšími resortními organizacemi Ministerstva zemědělství,“ uvedl generální ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček.

V rámci spolupráce Národní zemědělské muzeum připraví a zorganizuje lektorské programy pro žáky základních a středních škol s využitím svých expozic v Národním zemědělském muzeu Praha v expozicích Voda v krajině, Objevovna, Rybářství a Zemědělství i na pobočkách v Čáslavi, zámcích Kačině a Ohradě a Valticích. Ke stávajícím i novým expozicím a výstavám budou zpracovány výukové či programové listy, které mohou sloužit jako podklady pro školy i veřejnost. Součástí projektů bude také spolupráce lektorů na externích akcích, kterých se Národní zemědělské muzeum účastní. Plánován je také vznik popularizačních publikací pro veřejnost – obrázkové statistiky k tématům Voda a Půda. „Spolupráci s Národním zemědělským muzeem vnímáme jako další formu propagace témat, která jsou pro Státní pozemkový úřad klíčová. Jde především o oblast pozemkových úprav, sucha a eroze půdy, vody a s tím souvisejících dalších našich aktivit,“ dodává ústřední ředitelka SPÚ Svatava Maradová.

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. NZM má kromě budovy v Praze 7 na Letné také další čtyři pobočky  ̶ Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada a Valtice. Jednotlivé pobočky Národního zemědělského muzea jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory.

 

Lenka Martinková

Národní zemědělské muzeum

Tel.: 773 451 012       

lenka.martinkova@nzm.cz


Fotoalbum