Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2017

Zbrojnice na zámku Ohrada – tisková zpráva

Historická zbrojnice na zámku Ohrada opět může sloužit k uložení sbírkových předmětů

Národní zemědělské muzeum Ohrada12. prosince 2017

V úterý 19. prosince 2017 v 10 hodin se v Národním zemědělském muzeu Ohrada slavnostně otevře nově zrekonstruovaná historická zbrojnice. Bude tak znovu sloužit jako moderní depozitář pro uložení sbírkových předmětů.

 

Zbrojnice byla vybudovaná na počátku 18. století společně se zámkem. Jedná se o masivní stavbu s vysokou střechou, z jihu valbovou a na severu polovalbovou. Trojpodlažní interiér umožňoval uložení velkého množství loveckého náčiní včetně vozů určených pro jeho dopravu k lovům po celých jižních Čechách. Od 60. let 20. století zde byly uloženy sbírkové předměty lesnického muzea zámku Ohrada. Po nynější rekonstrukci se účel stavby nezmění a zbrojnice bude opět sloužit jako moderní depozitář pro uložení sbírkových předmětů. „Klimaticky stabilní prostředí je pro uložení sbírkových předmětů velmi důležité. Jsme rádi, že se zbrojnice nyní stane moderním depozitářem, aniž bychom nějak snížili její historickou hodnotu,“ dodává Zdeněk Vích, náměstek generálního ředitele Národního zemědělského muzea.

Rekonstrukce v hodnotě zhruba 35 miliónů korun spočívala zejména v opravě historické tesařské konstrukce, novém zastřešení a doplnění o citlivou vestavbu. Projektovou dokumentaci připravil Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, s. r. o., zastoupený Ing. arch. Tomášem Šantavým, na základě výběrového řízení stavbu provedla firma Stavitelství Karel Vácha a syn, s. r. o., z Hluboké nad Vltavou. Rekonstrukce byla realizovaná Správou majetku ve vlastnictví státu.

 

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství a kromě budovy v Praze má také další čtyři pobočky (Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice). Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství Ohrada je nejstarším loveckým muzeem v Evropě. První muzejní sbírky loveckých trofejí a vycpanin zde byly umístěny již v roce 1842. Unikátem je Sallačova  sbírka několika set exponátů paroží a souroží. Barokní zámek Ohrada nabízí také působivé interiéry, zejména hodovní sál vyzdobený barokními loveckými motivy a nábytkem z paroží. Každý rok připravuje muzeum několik výstav tematicky souvisejících se zaměřením pobočky.

 

Kontakt:

Ing. Jana Melcrová, pověřená řízením pobočky

Tel.: 728 229 745

jana.melcrova@nzm.cz

Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství

Ohrada 17, 373 41  Hluboká nad Vltavou