Příběh zemědělství – Praha

konference Muzeum jako nástroj prezentace venkovského života, zemědělství a lesnictví

Termín konání: 4. 11. 2021 – 6. 11. 2021

konference Muzeum jako nástroj prezentace venkovského života, zemědělství a lesnictví

Mezinárodní konference tematizuje problematiku prezentace zemědělství napříč muzejními, paměťovými, vědeckými a vzdělávacími institucemi. Problematika venkova, zemědělství, lesnictví či potravinářství se průřezově dotýká většiny muzeí a jejich sbírek. Speciálně pak zemědělských muzeí, muzeí v přírodě, ekomuzeí, regionálních muzeí. Konference si klade za cíl představit a konfrontovat specifické přístupy k problematice prezentace venkova a zemědělství. Budeme si klást otázku, jak pomocí našich sbírek, muzejní dokumentace a vědeckého zpracování můžeme představovat aktuální témata problematiky venkova, zemědělství, lesnictví či potravinářství. 

Konference pro muzejní pracovníky, historiky, etnografy, vědecké, akademické a edukační pracovníky, demografy, archiváře, agronomy a další navazuje na tradici mezinárodní spolupráce v oblasti zemědělského muzejnictví reprezentovanou Mezinárodní asociací zemědělských muzeí, která je součástí ICOM, a u jejíhož vzniku v roce 1966 Národní zemědělské muzeum stálo.

záznam z konferenceprogram a prezentacemísto konání / pořadatelé / kontakt / témata / organizační výbor / vědecký výbor

> English version

Záznam z konference v Národním zemědělském muzeu Praha

Videa z jednotlivých přednášek naleznete na YOUTUBE NZM – Muzeum jako nástroj prezentace

 

Místo konání

Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 (> Kudy k nám)

 

Pořadatelé

Národní zemědělské muzeum logo Slovenské národné múzeum logoNárodní muzeum v přírodě logoNárodní hřebčín Kladruby nad Labem logoAsociace muzeí a galerií logo ČAZV logoICOM Česko logo

 

Kontakt na organizátory:

konference@nzm.cz

 

Témata
  • specifika prezentace zemědělství, lesnictví, venkovského života, rybářství, potravinářství – z hlediska akvizice, budování sbírky, vědecké činnosti (paměťová funkce muzea);
  • specifika prezentace zemědělství, lesnictví, venkovského života, rybářství, potravinářství – z hlediska vzdělávací a zážitkové funkce muzea (dovednosti a metody při výstavách, expozicích, programech pro školy, akcích pro veřejnost, popularizaci včetně témat lesnická pedagogika, muzeum jako komunitní centrum, muzeum jako environmentální středisko a podobně);
  • srovnání s muzei v přírodě, ekomuzei (příp. živé farmy, venkovské statky apod.);
  • role parků ve správě muzeí z hlediska prezentace muzea; 
  • muzea a klimatické změny, sucho, kůrovec a podobně včetně historických souvislostí;
  • muzea a Mezinárodní rok zdraví rostlin (OSN);
  • středoevropský pohled a mezinárodní spolupráce (Mezinárodní asociace zemědělských muzeí AIMA).

 

Organizační výbor:

Mgr. Lubomír Anděl; PhDr. Pavel Douša, Ph.D.; Ing. Adéla Fajčíková; PhDr. Radka Křížková Červená; Mgr. Lucie Kubásková; Mgr. Martina Lehmannová; Ing. Jiří Machek; Ing. Jindřich Ondruš; Ing. Vendula Prjachová, MBA; Mgr. Branislav Panis; Mgr. Jitka Sobotková, Ph.D.; Ing. Hana Urbancová, Ph.D.


Vědecký výbor:

PhDr. Pavel Douša, Ph.D.; Mgr. Eva Kuminková, Ph.D.; RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.; prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.;
PhDr. Gabriela Podušelová; doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, Ph.D.